Jäsenasiat

Työttömyysturva

Loimun jäsen – myös opiskelija - voi liittyä kauttamme myös Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon. Tämän työttömyysvakuutuksen voi ottaa ollessaan palkkatyösuhteessa ja alkaen siitä päivästä, jolloin jäsen meille ilmoittaa haluavansa kassaan liittyä, vakuutusta ei siis voi ottaa takautuvasti.

Ansiosidonnainen päiväraha
edellyttää työssäoloehdon täyttymistä

Ansiopäivärahan saajalta edellytetään työssäoloehdon täyttämistä jäsenyysaikana. Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut tarkastelujakson (28 kk) aikana vähintään 26 kalenteriviikkoa työssä.

Tarkastelujaksoa pidentää esim. alle kolmevuotiaan lapsen hoito kotona, sairaus, päätoiminen opiskelu, apurahalla työskentely tai muu näihin verrattava hyväksyttävä syy. Hyväksyttävä syy ei ole esim. ulkomailla oleskelu tai kodinhoito. Tarkastelujaksoa pidennetään enintään seitsemän vuotta.

Työssäoloehtoon huomioidaan jokainen kalenteriviikko, jossa työaika yhdestä tai useammasta työstä on vähintään 18 tuntia ja palkka työehtosopimuksen mukainen tai, jollei alalla ole työehtosopimusta, palkka kokoaikatyössä on vähintään 1 236 euroa kuukaudessa vuonna 2020.

Poikkeus edellisestä on esimerkiksi opetusala, jossa työssäoloehtoon voidaan lukea jokainen kalenteriviikko, jolloin työaika on ollut vähintään kahdeksan tuntia viikossa.

Mikäli henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, on poissaolon jälkeen hankittava uusi työssäoloehto jäsenyysaikana.

Lue lisää: Jos joudut työttömäksi

Lue lisää: Opiskelijajäsenen työttömyysturva

 

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu