Jäsenasiat

Jos joudut työttömäksi

Toimi näin:

1. Ilmoittaudu kotikuntasi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Ilmoittautumisen voi tehdä myös verkossa:
www.te-palvelut.fi. Työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa ainoastaan ajalta, jona työnhaku on voimassa.

2. Voit lähettää ensimmäisen ansiosidonnaisen päivärahan hakemuksen liitteineen työttömyyskassaan sen jälkeen, kun olet ollut työttömänä vähintään kaksi kalenteriviikkoa. Saat lomakkeen TE-toimistosta. Täytä lomake huolellisesti ja liitä mukaan lomakkeessa vaaditut liitteet. Asianmukaisesti täytetty hakemus jouduttaa käsittelyä.

Ansiosidonnaisen päivärahan suuruuden saat helpoimmin selville TYJ:n verkkopalvelun laskurin avulla www.tyj.fi. Kelan maksama peruspäiväraha on suuruudeltaan keskimäärin hieman alle 700 euroa kuukaudessa.

3. Työttömyyden jatkuessa täytä hakemus aina kalenterikuukausittain tai neljältä täydeltä kalenteriviikolta. Mikäli olet kuukausipalkkaisessa osa-aikatyössä, tulee jatkohakemus täyttää kuukausittain. Hakurytmi pysyy työttömyyden jatkuessa samana. Jatkohakemuksen voit lähettää myös sähköisesti.

4. Muistathan, että päivärahaa haetaan kirjallisesti jälkikäteen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun haluat päivärahaa maksettavaksi. Tätä vanhempaa aikaa koskeva hakemus katsotaan vanhentuneeksi. Vanheneminen lasketaan saapumispäivästä. Jokainen hakemus vanhenee erikseen. Omavastuuaikaa koskeva hakemus ei vanhene. 

 5. Ilmoita kaikista päivärahaoikeuteen vaikuttavista työttömyyden aikana tapahtuvista muutoksista välittömästi työttömyyskassalle ja TE-toimistoon. Ilmoitettavia seikkoja ovat mm. työssäolo, ansaitut palkat, yritystoiminta, erilaiset palkkiot, opiskelu, sairausloma, sosiaalietuudet ja matkat.

Lisätietoa

Erkon kotisivut palvelevat osoitteessa www.erko.fi
Toimiston sähköpostiosoite on .
Lisätietoja löydät myös Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry:n kotisivulta: www.tyj.fi

 

 

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu