Jäsenyhdistykset

Miten yhdistykset liittyvät Loimuun?

Yhdistysten tulee hakea Loimun yhdistysjäsenyyttä. Loimun yhdistysjäsenet hyväksyy valtuusto.

Yhdistyshakemuksia hyväksytään aina valtuuston kokouksissa ja hakemukset tulee toimittaa Loimuun järjestöpäällikölle osoitteeseen yhdistykset (at) loimu.fi hyvissä ajoin ennen valtuuston kokousta. Loimun kevätvaltuustolle osoitetut hakemukset tulee lähettää viimeistään 23.4.2019 ja syyskokoukseen osoitetut 22.10.2019. 

Yhdistysjäsenyyttä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee ilmi

 • yhdistyksen nimi,
 • rekisterinumero,
 • kotipaikka,
 • mahdollinen verkkosivuosoite,
 • jäsenmäärä,
 • hallituksen jäsenet ja heidän yhteystietonsa sekä
 • yhdistyksen tilinumero.

Hakemuksen liitteenä toimitetaan

 • yhdistyksen säännöt ja
 • toimintasuunnitelma tai vapaamuotoinen toiminnan kuvaus.

Yhdistysjäsenhakemukset palautetaan Loimun järjestöpäällikölle osoitteeseen yhdistykset (at) loimu.fi.

Lisätietoa 
Johanna Hristov
Järjestöpäällikkö
09 62268 550

Loimun yhdistystoiminnan linjauksia

Loimun jäsenyhdistykset edistävät Loimun jäsenten työmarkkinaedunvalvontaa, ammatillista kehittymistä ja verkostoitumista sekä kollegiaalisuutta.

Yhdistyksen jäsenistä huomattava osa on Loimun jäseniä. Loimun jäsenyhdistyksissä saa olla myös Loimuun järjestäytymättömiä jäseniä, mutta yhdistyksen tulee kuitenkin pidättyä järjestäytymättömien jäsenten aktiivisesta hankinnasta, mikäli jäsenyys jäsenyhdistyksessä ei samalla johda jäsenyyteen Loimussa. 

Yhdistyksen Loimun jäsenyhdistykseksi hyväksymisen edellytyksenä on, että yhdistys toimittaa Loimuun yhdistyksen tiedot (yhdistyksen nimi, rekisterinumero, kotipaikka, mahdollinen verkkosivuosoite, jäsenmäärä, hallituksen jäsenet ja heidän yhteystietonsa, yhdistyksen tilinumero, säännöt sekä toiminnan kuvaus)

Liitto avustaa jäsenyhdistyksiään vain jäsenyhdistysten ammattiliittojäsenten osalta. Loimu ei kustanna jäsenyhdistysten ammattiliittoon kuulumattomien toimihenkilöiden järjestökoulutusta esimerkiksi Loimun omissa tilaisuuksissa tai TJS:n koulutuksissa.

Loimun hallitus suosittelee jäsenyhdistyksilleen, että ne välttävät järjestäytymättömien valintaa yhdistysten puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan tehtäviin, joissa käsitellään Loimun myöntämää rahaa.

Jäsenyhdistyksen velvollisuudet

Loimun sääntöjen mukaan jäsenyhdistysten velvollisuuksia ovat mm.

 • toteuttaa osaltaan liiton valtuuston ja hallituksen tekemät päätökset
 • tiedottaa hallitukselle sääntöjensä muutossuunnitelmista ennen niiden rekisteröimistä
 • avustaa liittoa sen tarkoitusperiä palvelevien tilastojen keräämisessä ja tietojen antamisessa
 • tiedottaa liitolle henkilövalinnoistaan ja lähettää sille toimintasuunnitelmansa ja vuosikertomuksensa.

 Loimu tukee yhdistyksiä taloudellisesti ja toiminnallisesti

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2019 Loimu