Jäsenyhdistykset

Koronaviruksen vaikutus jäsenyhdistysten toimintaan

Koronavirusepidemian vuoksi joudumme keväällä 2020 miettimään Loimun ja sen jäsenyhdistysten toimintaa niin, että Koronaviruksen leviämisen riski minimoidaan. Tälle sivulle olemme koonneet Loimun ja sen jäsenyhdistysten toimintaan liittyviä ohjeistuksia Koronavirusepidemian ajalle. Sivua päivitetään tarpeen mukaan.

Lisätietoa:
Järjestöpäällikkö
Johanna Hristov
johanna.hristov (at) loimu.fi

Loimun ja jäsenyhdistysten yhteiset tilaisuudet

Suojellaksemme Loimun jäsenten ja henkilöstön terveyttä, olemme päättäneet, että kevätkaudella Loimun jäsenten tai henkilökunnan fyysistä läsnäoloa vaativat tilaisuudet perutaan tai siirretään myöhempään ajankohtaan.  

Jäsenyhdistysten omat tilaisuudet

Loimun jäsenyhdistykset ovat itsenäisiä yhdistyksiä ja tekevät siten päätökset omien tapahtumiensa järjestämisestä. Loimu kuitenkin suosittelee välttämään lähitilaisuuksien järjestämistä kevätkaudella 2020. Suositus koskee sekä opiskelijayhdistysten järjestämiä tilaisuuksia kampuksilla että varsinaisten jäsenten yhdistysten järjestämiä tilaisuuksia. Mikäli kuitenkin järjestätte tapahtuman, jonne toivotte Loimun henkilökunnan osallistumista, pyydämme tarjoamaan hänelle etäyhteyttä.

Yhdistysten kevätkokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksen ajankohta on määritelty yhdistyksen säännöissä. Koronavirusepidemian vuoksi Loimu suosittelee jäsenyhdistyksiään tarjoamaan jäsenilleen etäyhteyttä kevätkokoukseen osallistumiseksi. 

Jos yhdistyksen sääntöihin ei ole otettu etäosallistumisen mahdollistavaa määräystä, kannattaa hallitusten harkita kokouksen lykkäämistä tiedostaen kuitenkin tähän liittyvän, yleisesti ottaen vähäisen, riskin jäsentensä vahingonkorvausvelvollisuuteen liittyen. Kokouksen lykkääminen lienee suositeltavaa myös yhdistysdemokratian toteutumisen kannalta, kun oletettavaa on, että vaikka kokous pidettäisiin, suuri osa jäsenistä jättäisi koronaviruksen leviämisen estämiseksi pois kokouksesta.

Jos yhdistys joka tapauksessa päättää pitää perinteisen kokouksen, on kokous järkevää järjestää erityistä varovaisuutta noudattaen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että vältetään tilojen ahtautta, varataan kokousedustajien saataville käsihuuhteita, jätetään väliin pulla- tai salaattitarjoilut ja tiedotetaan näistä varotoimista hyvissä ajoin ennen kokousta jne.

Etäkokouksen järjestäminen

Tarvittaessa voitte tarjota jäsenistölle mahdollisuuta osallistua kevätkokoukseen etäyhteydellä, mikäli siitä on maininta säännöissänne. Tässä on huomioitava se, että etäosallistuminen ei voi korvata perinteistä kokousta. Yhdistyksen kokoukselle on aina oltava aika ja paikka, johon yhdistyksen jäsenet tai valtuutetut voivat tulla päätösvaltaansa käyttämään.  Käytännössä kokous voidaan järjestää niin, että paikalla on vain puheenjohtaja ja muut jäsenet osallistuvat kokoukseen etäyhteydellä.

Jos teillä on käytössänne Loimun mallisäännöt, on siellä etäosallistumisesta seuraava maininta:” Yhdistyksen kokouksissa on mahdollista ottaa käyttöön reaaliaikainen etäosallistuminen teknisen apuvälineen avulla. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisessa yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen hallituksella.”

Etäyhteyden voi järjestää esim. Microsoft Teamsillä  tai Googlen Hangouts.

Lisäksi käytännössä jäsenmäärältään pienimmissä yhdistyksissä yhdistyksen kokoukselle kuuluvista asioista voidaan päättää yhdistyslain 17 §:n 4 momentin nojalla kokonaan ilman kokousta, jos yhdistyksen kaikki jäsenet suostuvat menettelyyn (esimerkiksi kierrättämällä päätökset sisältävä pöytäkirja-asiakirja kaikilla jäsenillä). Yksimielisyysvaatimus koskee vain menettelyä, ei itse päätettävissä asioissa tehtäviä päätöksiä. Tällöin asialistalla ei saa olla yhdistylain 23 §:n 1 momentissa mainittua asiaa.

Sääntömääräisen yhdistyksen kokouksen siirtäminen

Monet yhdistykset ovat peruneet jo koolle kutsumiaan yhdistyksen kokouksia tai lykänneet kokouksen koolle kutsumista. Tämä on täysin mahdollista, mutta huomioitava on se, että yhdistyslaissa ei ole omia säännöksiä koskien kokouksen ajankohdan siirtämistä. Yhdistyslain 20 §:n mukaan yhdistyksen kokous on pidettävä säännöissä määrättynä aikana.

Jos hallitus yhdistyslain 20 §:stä huolimatta päättää kokouksen siirtämisestä säännöissä määrättyä aikaa myöhemmäksi, on hallituksen huomioitava erityisesti vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva 39 §. Sen mukaan hallituksen jäsen on velvollinen korvaamaan yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutetun vahingon. Samoin hallituksen jäsen on velvollinen korvaamaan toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttamansa vahingon yhdistykselle.

Todennäköisesti useimmissa yhdistyksissä kokouksen lykkääminen ei voi aiheuttaa sellaista vahinkoa, josta hallituksen jäsenet voisivat joutua vahingonkorvausvastuuseen. Koronaviruksen muodostamassa poikkeuksellisessa olosuhteessa yhdistysten jäsenkunnat yleensä luultavasti ovat laajasti kokouksen lykkäämispäätöksen takana, ymmärtävät tilanteen, eivätkä edes lähtisi vaatimaan hallituksen jäseniltä vahingonkorvauksia ihan vähäisestä vahingosta. Poikkeustilanteen vuoksi kanneteitse esitetyn vahingonkorvausvaatimuksen menestymiseen oikeudessa liittyy lisäksi erityistä epävarmuutta, joka taas lisää jo alkujaan merkittävää kuluriskiä kanteen esittäjälle. Täten  hallituksen jäsenten joutumista henkilökohtaisesti vahingonkorvausvelvollisiksi voidaan pitää epätodennäköisenä. Mutta koska se on lain mukaan mahdollista, on jokaisen yhdistyksen hallituksen arvioitava nämä riskit erikseen oman yhdistyksensä osalta.

Lähteet

Patrik Metsätähti, lakimies, SOSTE https://www.soste.fi/uutinen/yhdistysten-vuosikokoukset-koronaviruspandemian-aikana/

Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistyslaki/lakimuutokset_20100901/etaosallistuminen.html

 

 

 

 

 

Sivua päivitetty 17.3.2020

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu