Työsuhde

Lastenhoito

Sivuja päivitetty 24.3.2020 klo 14:05. Täydennämme ja päivitämme sisältöä tarpeen mukaan. Seuraa viestintää!

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on jatkuvassa muutoksessa. Noudatathan viranomaisohjeita ja lakia. Jos tilanne työpaikalla kiristyy, ota yhteyttä edunvalvontaamme.

Sivulla olevat kysymykset ja vastaukset:

Lapseni koulu on suljettu ja joudun jäämää kotiin, saanko palkkaa?

Yksityisellä sektorilla: Sinulla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta lapsen hoidon tätä edellyttäessä. Pakottavista perhesyistä kotiin jäämisestä ei työnantajalla kuitenkaan ole palkanmaksuvelvollisuutta. Jos pystyt kotona tekemään etätöitä lastenhoidon yhteydessä, kannattaa sopia niiden tekemisestä. Muutoin kannattaa sopia mahdollisuuksien mukaan saldotuntien ja työaikapankin käytöstä.

On mahdollista tulkita työsopimuslakia niin, että tilanne vertautuu tilanteeseen, jossa työnteko estyy yrityksestä tai työntekijästä riippumattomasta syystä. Tällöin yrityksellä olisi palkanmaksuvelvollisuus 14 vuorokauden ajan. Oikeuskäytäntöä tästä ei ole. Ensisijaisesti kannattaa siis pyrkiä sopimaan asiasta työnantajan kanssa.

Lapsen hoitopaikka/koulu on määrätty karanteeniin. Voinko jäädä hoitamaan lasta kotiin?

Julkisella sektorilla: Työntekijällä on oikeus olla poissa työstään, jos työsopimuslain poissaoloa pakottavista perhesyistä koskevan säännöksen (TSL 4 luvun 7 §) tai tätä vastaavan työntekijään sovellettavan työehtosopimuksen määräyksen edellytykset täyttyvät.

Edellytyksenä on yleensä, että työntekijän välitön läsnäolo kotona on välttämätöntä perheessä tai muualla – esimerkiksi hoitopaikassa – tapahtuneen sairaustapauksen vuoksi. Oikeus olla poissa työstä päättyy, kun lapsen hoito saadaan järjestettyä.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa työntekijälle, joka on poissa työstä pakottavista perhesyistä.

Työntekijä voi jäädä kotiin lapsensa kanssa ja tehdä etätyötä, jos tästä sovitaan työnantajan kanssa. Tällöin työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälle palkkaa suhteessa tehtyyn työaikaan.

Työntekijä voi myös jäädä esimerkiksi lomalle tai muulle vapaalle tai vaihtaa työvuorojaan toisen työntekijän kanssa, jos asiasta sovitaan työnantajan kanssa.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu