Työsuhde

Tuet ja korvaukset

Sivuja päivitetty 29.04.2020 klo 13:00. Täydennämme ja päivitämme sisältöä tarpeen mukaan. Seuraa viestintää!

Sivulla olevat kysymykset ja vastaukset:

Mihin tukiin tai korvauksiin olen oikeutettu

Tilanteesta riippuen voit olla oikeutettu esimerkiksi tartuntatautipäivärahaan, väliaikaiseen epidemiatukeen, ansiopäivärahaan, soviteltuun ansiopäivärahaan tai sairauspäivärahaan. Lue lisää Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon sivuilta ja Kelan sivuilta.

Koronavirukseen sairastuneella työntekijällä tai viranhaltijalla on oikeus saada työkyvyttömyyden ajalta sairausajan palkka aivan samalla tavalla, kuin missä muussakin sairaustapauksessa. Sairausajan palkanmaksuvelvollisuus määräytyy lain ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti.

Voit saada ansionmenetystä korvaavaa tartuntatautipäivärahaa, jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt sinut tai alle 16-vuotiaan lapsesi olemaan erityksessä tai karanteenissa. Tartuntapäivärahan maksaa Kela.

Väliaikainen epidemiatuki korvaa niiden henkilöiden ansionmenetystä, jotka joutuvat epidemian aikana ottamaan palkatonta vapaata työstään alle 10-vuotiaan lapsen hoitamisen takia. Tukea maksetaan myös ulkomailta Suomeen saapuville henkilöille, jotka on ohjattu karanteeninomaisiin olosuhteisiin ja jotka joutuvat tämän takia ottamaan palkatonta vapaata työstään.

Epidemiatuki on määräaikainen, koronaepidemian takia maksettava tuki. Tukea maksetaan poikkeusolojen ajan. Etuus vastaa vähimmäismääräistä vanhempainpäivärahaa, joka on suuruudeltaan 723,50 euroa.

Suomen hallitus päättää poikkeusolojen päättymisestä. Kun poikkeusolot päättyvät, myös tuen maksaminen lakkaa.

Tukea voi saada, jos on voimassa oleva työ- tai virkasuhde Suomessa.

Lue epidemiatuesta tarkemmin Kelan sivulta.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu