LAL uutiset

Nyhjää tyhjästä
– jäte voi olla arvokasta raaka-ainetta

LAL:n Ympäristökemistien jaoston Kemian Päivillä järjestämä seminaari aiheesta ”Nyhjää tyhjästä – jäte arvokasta raaka-ainetta” houkutteli noin parisataa kuulijaa paikalle.

LAL:n Ympäristökemistien jaoston Kemian Päivillä järjestämä seminaari aiheesta ”Nyhjää tyhjästä – jäte arvokasta raaka-ainetta” houkutteli noin parisataa kuulijaa paikalle.


Suomessa on pitkä räsymattojen kutomisperinne.  Kun samaa toimintaa harjoitetaan teollisessa mittakaavassa, sitä säädellään monin eri laein ja määräyksin. Suomalainen Alestalon mattokutomo valmistaa mattoja teollisesti kankaiden sivunauhasta, joka viedään eri maista Intiaan kudottavaksi. Hollannin viranomaiset, muista maista poiketen, tulkitsivat sivunauhan jätteeksi, jota EU -määräysten mukaan ei saa siirtää kehitysmaihin ja olivat toiminnallaan pysäyttää koko tuotannon. Välillä on erittäin vaikeaa vetää rajaa tuotteen, jätteen ja sivutuotteen välillä, aloitti ympäristökemistien jaoston puheenjohtaja Raija Kaisjoki-Rojas seminaarin.

Suomi epäonnistunut jätepolitiikassaan

– Useissa Euroopan maissa ei juurikaan enää viedä jätettä kaatopaikoille, toisin kuin Suomessa, kertoi professori Juha Kaila Aalto-yliopistosta. Jätehuoltonsa hyvin hoitaneissa maissa on useita yhteisiä piirteitä, mm. positiivinen yleinen mielipide ja tuki jätepolitiikalle, korkea tulotaso ja halukkuus maksaa jätehuollosta, poliittinen yhteisymmärrys jätepolitiikan tavoitteista sekä  selkeä vastuunjako.  Jätteiden
talteenotto- ja kierrätysvelvoitteet ovat tiukkoja ja kaatopaikat kiellettyjä. Julkisen sektorin vahva osallistuminen, toimeenpano ja valvonta sekä yksityisen sektorin kilpailu ovat tehokkaita.
Risto Saarinen Suomen ympäristökeskuksesta jatkoi, että Suomen jätelaki uudistettiin siksi, että jätteen kierrätys ja muu hyödyntäminen ei ole edistynyt toivottavalla tavalla. Toimintaympäristö on muuttunut ja mm. EU:n vaatimukset ovat tiukentuneet. Uudessa laissa jäte on määritelty aineeksi tai esineeksi, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. Esimerkkejä jätteen hyötykäytöstä ovat myös mm. keräyspaperi kuidun lähteenä, jätevesiliete lannoitevalmisteena, sekajäte energialähteenä tai akut metalliraaka-aineena.

Jätteen hyötykäyttö energiana lisääntyy

Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY:n jätehuoltojohtaja Petri Kouvon mukaan Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen sulkemisen jälkeen vasta vuonna 2005 on pääkaupunkiseudulla voitu ryhtyä vakavasti keskustelemaan jätteiden hyödyntämisestä energiana. Tällä hetkellä uusia polttolaitoksia on tekeillä mm. Riihimäelle ja Kotkaan sekä Vantaan Långmossbergiin vuonna 2014. Jätteenpolton loppukuonasta noin 10 prosenttia on metalleja. Erikoistutkija Jutta Laine-Ylijoki VTT:ltä peräänkuulutti metallipitoisten jätteiden talteenottoa ja ehdotti, että jätteiden hyödyntämisen pitäisi olla kokonaan oma toimialansa.

Pääkaupunkiseudun jätevirroista kotitalouksien osuus on noin 10 prosenttia, kun taas maa- ja vesirakentamisen noin 80 prosenttia. Pohjoismaiden suurimmalle Ämmässuon kaatopaikalle kärrätään vuosittain noin 200 000 tonnia kotitalouksien jätettä, vaikka erikseen kerätään lasi, biojäte ja rakennusjäte sekä sorttiasemille toimitetusta jätteestä noin puolet menee materiaalina uudelleen käyttöön.

Tulevaisuudessa myös teollisuuden kaatopaikkoja ryhdytään hyödyntämään ja siihen liittyvä monimutkainen säädösviidakko yksinkertaistettava, sanoi professori Olli Dahl Aalto-yliopistosta. Teollisuuden muovijäte sen sijaan kierrätetään jo nyt lähes kokonaan, mutta kuluttajapakkausten osalta vain petpullo kiertää hyvin, totesi keräysmuoviraaka-ainetta valmistavan Muovix Oy tehtaanjohtaja Mikko Koivuniemi. Yrityksellä on ollut huonoja kokemuksia kuluttajamuovien keräämisestä.

Teksti ja kuvat Irmeli Puntari

Olli Dahl

Professori Olli Dahl Aalto-yliopistosta valotti teollisuuden kaatopaikkojen hyödyntämisen mahdollisuuksia.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.