jaatikko

Ilmastonmuutos arktisella alueella

Mikä on ilmastonmuutoksen ja 2015 solmitun Pariisin ilmastosopimuksen vaikutus arktisen alueen monimuotoisuudelle? Helsingin yliopiston Tiedekulmassa pohditiin marraskuussa ihmisen toiminnasta johtuvan lämpötilan nousun vaikutusta muun muassa arktisen merijään sulamiseen. Myös tuoreesta Marrakechin ilmastokokouksesta, jossa käsiteltiin Pariisin sopimuksen toimeenpanoa, tuotiin Tiedekulmaan terveiset.

Pariisin sopimuksen on nyt ratifioinut 114 maata ja se kattaa 80 % maapallon päästöistä, sanoi Marrakechin kokoukseen osallistunut ympäristöneuvos Outi Honkatukia.

– Tiedossa kuitenkin on, että sovitut toimet eivät riitä lämpötilan nousun rajoittamiseen toivottuun kahteen asteeseen, vaan kiristys­toimia tarvitaan – Vaikka sähköautoja ja uusiutuvaa energiaa olisi paljon, kirittävää jää runsaasti ja lisää investointeja kaivataan, Honkatukia jatkoi.

– Uusiutuvat energialähteet ovat onneksi lähteneet vahvasti liikkeelle ja etenevät maailmalla markkina­ehtoisesti, kuten Yhdysvaltain ulkoministeri Kerry Marrakechissä kertoi. Ranskan presidentti Hollande vahvisti toteamalla Pariisin sopimuksen peruuttamattomaksi ja myös amerikkalaisten yritysten kannattamaksi.

– Lisärahoitus on tärkeää erityisesti kehittyville maille, koska ilman sitä, ilmastotoimia ei tule. Myös läpinäkyvyyden lisääminen raportoinnissa ja palomuurin poistaminen kehitys- ja teollisuusmaiden väliltä olisi ehdottoman tärkeää, painotti Honkatukia.

Onko arktinen merijää kohta sulanut?

– Jos ihmiskunta porskuttaa hiilidioksidipäästöjen suhteen kuten tähän asti, 2000-luvun ensimmäisen vuosisadan lopussa on maapallon lämpötila globaalisti noussut viisi astetta, sanoi akatemiaprofessori Timo Vesala. Arktisella alueella lämpeneminen on kaksinkertaista.

– Lämpötilan nousu riippuu täysin hiilidioksidipäästöjen määrästä, ja Pariisin sopimuksessa vaadituilla päästömäärillä tulee kiire päästä tavoitteeseen. Päästöihin vaadittaisiin dramaattisia pudotuksia.

– Merijään määrä taas riippuu suoraan lämpötilan noususta: sulaako kokonaan vai vain vähenee dramaattisesti?

– Jää heijastaa auringon säteilyn takaisin avaruuteen, mutta sulapaikan tumma vesi imee auringon säteilyä ja kiihdyttää paikallisesti lämpenemistä, selitti Vesala.

Miten noki lämmittää arktista aluetta?

– Pienhiukkaset ovat tuttuja ympäristön saastuttajia jo 60–70-luvuilta lähtien, ja nykyäänkin suuria ympäristö- ja terveysongelmien aiheuttajia, kertoi tutkijatohtori Meri Ruppel.

– Musta hiili eli noki on hiilidioksidin jälkeen toiseksi tärkein ilmaston lämmittäjä. Noen lämmitysvaikutusta on kuitenkin tutkittu vasta vähän, eikä Pariisin ilmastosopimuksessa siitä löydy edes mainintaa. Arktisella alueella mustat pienhiukkaset imevät voimakkaasti auringon säteilyä lämmittäen ilmastoa ja sulattaen jäätä. Vaikka noen määrät ilmakehässä ovatkin huippuvuosista laskeneet, ilmakehäpitoisuus ei joka tapauksessa korreloi sulamisen kanssa, koska sulaminen on tulos laskeumasta lumen ja jään pintaan.

– Arktisella alueella Pohjois-Venä­jällä nokipäästöjä syntyy öljyn- ja kaasunporauksen yhteydessä suoritettavista soihdutuksista. Noen määrän odotetaan edelleen kasvavan, koska taloudellinen aktiivisuus alueella lisääntyy.

– Nokipäästöjä saadaan arktisella alueella myös kaukokulkeumana Aasiasta, mutta laskeumasta johtuen alueen sisäiset päästöt ovat tärkeämpiä. Siksi myös Pohjoismaiden toiminta mustan hiilen haittojen vähentämisessä on tärkeää, koska sijaintimme on niin lähellä, totesi Ruppel. •

teksti Katri Pajusola • Kuva IngImage

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.