tonijahenri

Kuvassa Loimun opiskelija-asiamiehet, vasemmalla Toni Sairanen ja oikealla Henri Annila. Seuraa opiskelijatoimintaa facebookissa Loimun opiskelijat.

 

Leikki on uusi tulevaisuus

Uustyöyhteisöjä, itseohjautuvuutta ja teknososiaa­lisuutta – tulevaisuuden työmaailma on Blade Runneriakin futuristisempaa. Tuossa maailmassa moni asia on kvantifioitavissa, muutettavissa luvuiksi ja suureiksi. Silti inhimillisyyttä ja aitoa läsnäoloa ei voida korvata.

The New York Timesin journalisti Claire Millerin mukaan empaattisuus ja joustavuus, kyky yhteistyöhön ja mukautumiseen ovat avainasemassa modernissa työelämässä. Miller rinnastaakin työmaailman helposti esikouluun, jossa uusien teknisten taitojen oppiminen yhdistyy vuorovaikutukseen usein täysin uudenlaisten ihmisten kanssa. Eikä Miller ole näkemyksensä kanssa yksin. Samasta aiheesta on puhunut muun muassa Har­vardin yliopiston professori David Deming.

Hyvällä porukalla on helppo tehdä töitä. Sosiaaliset taidot ovat kuin rasvaa rattaisiin; tehtävien koordinointi eri osaajien välillä luonnistuu, töitä riittää ja palkkapussikin kasvaa, kuten Deming tutkimuksessaan työelämän sosiaalisten taitojen merkityksestä näyttää.

Missä tätä sitten voisi harjoitella? Ei varmastikaan massaluennoilla torkkuessa, tenteissä ja ennen deadlineja kirjoitetuissa esseissä. Sen sijaan erilaiset ryhmätyöt ja yhdessä tekeminen vievät jo oikeaan suuntaan. Arvokasta kokemusta yhteis­työstä tarjoavat esimerkiksi erilaiset opiskelijayhdistykset, joita Loimullakin on alojemme yliopistokaupungeissa läpi Suomen. Moni taito voidaan automatisoida mutta sosiaalisuuttasi ei.

Tulevaisuus on sitä, mitä me opiskelijakentällä niin liitossa kuin muuallakin korkeakoulutettujen maailmassa teemme. Harjoittelemme tulevaisuutta. Leikimme ja tutustumme toisiimme. Rakennamme yhteistyön verkostoa järjestämällä sitsejä ja muita, isompia tilaisuuksia.

– Ehkä yliopiston pitäisi arvioida opiskelijoita kuten esikoulut tekevät – sen mukaan miten hyvin he toimivat yhdessä, Millerkin kuittaa.

Ainejärjestöissä, killoissa ja Loimun opiskelijasektorilla olen nähnyt, kuinka yhteistyöllä on saatu aikaan kymmenien ja jopa tuhansien ihmisten tapahtumia. Joskus se on ollut helppoa; muutama sähköpostia tai tapaamisen kahvien ääressä. Joskus se on vaatinut unettomia öitä ja satojen ihmisten koottua osaamista. Kaikissa tapauksissa erinomaiseen lopputulokseen on vaadittu jokaisen tekijän vahvuuksien hyödyntämistä, mistä Deminginkin tutkimuksessaan on kirjoittanut.

Yhdessä me biologit, geotieteilijät, tilastotieteilijät, fyysikot, kemistit, biokemistit, tietojenkäsittelijät, matemaatikot, metsätieteilijät, maantietelijät, ympäristötieteiden taitajat, osaajat, ammattilaiset ja asiantuntijat muutamme maailmaa. Valmis tutkinto kursseineen on vasta työkalupakki tulevaisuuteen. Lopulliset välineet muutokseen saamme toisiltamme, sillä kuten jalkapallovalmentaja Vince Lombardin on sanonut: ”The achievements of an organization are the results of the combined efforts of each individual”.

Toni Sairanen

Loimun opiskelija-asiamies

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.