Loimu - me valoisamman tulevaisuuden tekijätjannesaarela

Kiitokseni Loimua valmistaneille luottamus- ja toimihenkilöille, yhdistystoimijoille ja jäsenistölle vuorovaikutuksesta ja uutteruudesta! Työtä riittää toiminnan kehittämisessä ja Loimun hehkun vahvistamisessa. Kärsivällisyyttäkin tarvitaan odotusten ollessa korkealla uuden alkaessa. Perinteiden vaalimisessa ja muotoutuvien toimintatapojen yhteensovittamisessa on haasteensa. Liittovaltuuston vaalit ovat mahdollisuus koko jäsenistölle vaikuttaa Loimun tulevaisuuteen asettumalla ehdolle ja äänestämällä.

Toimintansa aloittanut Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry on enemmän kuin ammattiyhdistys. Ammattiyhdistyksenä Loimu tarjoaa jäsenistölleen turvasataman työelämän myrskyjen keskellä työttömyyskassoineen, luottamusmiesjärjestelmineen, lakimiespalveluineen ja toimiston asiantuntijapalveluineen. Loimu vaikuttaa aktiivisesti monella taholla ja tasolla akavalaisessa edunvalvontakentässä. Loimu pyrkii osaltaan edistämään jäsenistönsä työllistymistä, työssäjaksamista, työhyvinvointia sekä osaamisen kohdentumista työelämän tarpeisiin ja hyvinvoinnin tuottamiseen yhteiskunnassa. Jäsenetuina on tarjolla henkilökohtaista työsuhde-, palkka- ja uraneuvontaa, monipuolista koulutusta työelämän haasteisiin ja urakehitykseen, työttömyysturva, matkustajavakuutus, julkaisuja, vapaa-ajan etuja ja yksityiselämän lakineuvontapalvelut.

Loimun hehku ja voima syntyy jäsenistön yhteisöllisyydestä. Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöille on ominaista kiinnostus ottaa asioista selvää, havainnoida ja tutkia luontoa ja ympäristöä, etsiä ja löytää luonnontieteellisiin ilmiöihin selityksiä, ottaa kantaa ja vaikuttaa ympäristön ja yhteiskunnan kehittämiseksi asiallisin ja tieteellisin perustein. Jäsenistöämme on suojelemassa luontoa ja ympäristöä sekä tehostamassa luonnonvarojen käyttöä. Kestävä kehitys, biotalous, uudet energiamuodot, cleantech, terveys- ja hyvinvointiteknologia, koulutus, valvonta- ja viranomaistehtävät sekä tutkimus sovelluksineen ovat jäsenillemme osa arkista työtä. Loimun lukuisat yhdistykset tarjoavat luontevan ympäristön vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen, mistä voi hyötyä mm. etsiessään uutta suuntaa uralleen. Monilla Loimun yhdistyksillä on pitkät perinteet toiminnalleen. Loimun jäsenkunnan laajeneminen antaa mahdollisuuden uusien yhdistysten ja yhteisöllisten verkostojen luomiseen. Yhdessä me loimulaiset olemme tekemässä valoisampaa tulevaisuutta! •

Janne Saarela • Loimun puheenjohtaja

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.