mentori

Mentorointi laajentaa näkemyksiä

Monen vastavalmistuneen ammatillinen itsetunto on vielä nupuillaan. Yhdessä läpikäyty CV ja hakemukset auttavat nuorta näkemään, mikä omassa osaamisessa ja kokemuksessa on kiinnostavaa potentiaalisten työnantajien kannalta. Mentorointi alkaa ensi syksynä, haku on nyt, maaliskuun alkuun asti.

Mentorointi on tähän mennessä antanut minulle näkemystä oman uran pohdintaan: näen nyt pidemmän kaaren valmistumisesta jopa eläkeikään ja toisaalta toisenlaisen, esimiesasemassa olevan perspektiivin työhön. Kokemus mentoroinnista on tähän mennessä ollut mielenkiintoinen!

Näin kuvaa biokemisti Niina Bhattarai Kuopiosta kokemuksiaan mentorointiohjelmassa mukana olemisesta. Loimuun fuusioituneet liitot ovat pitäneet omaa mentorointiohjelmaa jäsenilleen jo yli kymmenen vuoden ajan. Nyt ohjelma on Loimun ja se toteutetaan edelleen yhteistyössä Agronomiliiton kanssa.

Mentor toiveiden tynnyristä?

Aikaisemmat kokemukset ovat olleet erittäin hyviä, ohjelmassa mukana olemisesta hyötyvät sekä aktorit eli mentoroitavana olevat sekä mentorit. Aktoriksi hakeutuvat opintojen loppuvaiheessa olevat, vastavalmistuneet, väitöskirjan tehneet sekä uran käännekohdassa olevat. Mentorit taas haetaan aktoreiden toiveiden mukaisesti; kriteerinä voi olla työnkuva, koulutustausta tai tietty työnantaja. Joskus haave on jäsentymätön, ja silloin sopivat haastattelukysymykset voivat auttaa eteenpäin. Kaikki aktorit haastatellaan ennen ohjelmaan valintaa, jotta mentorointiin sitoutuminen ja ohjelman sopivuus voidaan varmistaa. Tämän jälkeen liiton urapalvelut auttavat sopivien henkilöiden haarukoimisessa. Joskus lista henkilöistä on jo aktorilla valmiina.

Mentorin etsintä simuloi työnhakua

Kun sopivia mentorehdokkaita on löytynyt muutamia, aktor ottaa vastuun mentorin etsimisestä. Hän miettii sopivaa lähestymistapaa ja kirkastaa vielä motiiveitaan kysyä alan kokenutta henkilöä mentoriksi. Sen jälkeen lähestytään mentorehdokasta puhelinsoitolla ja kerrotaan sopiva ”hissipuhe” omasta taustasta ja siitä, miksi lähestyy kyseistä henkilöä.

Tämä on hyvää harjoitusta myös työnhaun ”kylmäsoittoihin”, jos sopivaa työnantajaa lähestytään oman osaamisen hissipuheen muodossa. Harjoittelu tuo varmuutta ja seuraavalla kertaa soittaminen tuntuu jo helpommalta. Metsätieteitä opiskeleva Laura Nikinmaa kertoo havainneensa tämän ilmiön.

– Olin mentoria hakiessani ulkomailla, ja soitin mentorehdokkaalle Skypen välityksellä. Se oli aika jännittävä kokemus kaiken kaikkiaan, mutta huomasin, että tämän jälkeen harjoittelupaikan soittaminen ja tuntemattoman lähestyminen ei enää tuntunut olleenkaan yhtä pelottavalta.

Mentor näkee aktorin potentiaalin

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliiton mentorina toiminut erityisasiantuntija Maija Merikanto on valmentajataustansa kautta tarkastellut vastavalmistuneita työnhaussa hyvin syvällisesti.

– Hyvästä koulutuksesta huolimatta ammatillinen itsetunto on usein vastavalmistuneilla heikoimmillaan. Samalla se vaikuttaa paljon työpaikkojen saamiseen. Monesti yhdessä läpikäyty CV ja hakemukset auttavat nuorta näkemään, mikä omassa osaamisessa ja kokemuksessa on kiinnostavaa potentiaalisten työnantajien kannalta. Ihan sekin, että oppii esittelemään todellista osaamistaan käytyjen kurssien sijaan. Nuorilla on jo valmistumisen aikoihin hyvin paljon potentiaalia ja osaamistakin. Sen esiin auttaminen onkin alkuvaiheen työllistymisen tärkeimpiä tavoitteita.

Ohjelma alkaa syksyllä

Mentoroinnin hakuun tarvitaan yleensä koko kevät ja syksyllä päästään aloittamaan itse ohjelma. Se koostuu yhteisistä tapaamisista koko ohjelmaryhmän kanssa sekä tietysti mentoroinnin ytimen muodostavista kahdenkeskisistä keskusteluista. Kullakin parilla mentorointi muotoutuu omanlaisekseen, mutta tiettyjä yhteisiä teemoja on lähes kaikilla pareilla olemassa; mentorin työnkuvaan ja työpaikkaan tutustuminen sekä tietenkin aktorin työuran mahdollisuuksien hahmottaminen.

– Mentorointi tapahtuu yleensä rennossa tunnelmassa; kuin ammatillisena ystävänä. Mentori ei neuvo vaan enemmänkin tukee ja kannustaa aktoria oivaltamaan työelämän vaiheensa kannalta olennaisia asioita: esimerkiksi vahvuuksiaan, tavoitteitaan, kiinnostuksen kohteitaan, potentiaalisia työpaikkoja jne. Jos aktori on mentorin kanssa samalta alalta, voi mentoroinnin yhteydessä toki auttaa nuorta esim. omilla kontakteillaan ja tiedoillaan. Vastuu nuoren urakehityksestä ja mentorointitapaamisista on kuitenkin aina aktorilla, Maija Merikanto kuvailee. •

teksti Suvi Liikkanen

Hae mukaan

Mentorointiin haetaan 3.3.2017 mennessä avoimella hakemuksella, joka lähetetään osoitteeseen urapalvelut (at) loimu.fi. Hakijat haastatellaan maaliskuun aikana, ja mukaan valittavat pääsevät aloittamaan mentorin haun huhtikuussa. Mentor tulee olla hankittuna kesäkuun puoliväliin mennessä. Mentorointi kestää syyskuusta 2017 toukokuuhun 2018, ja siihen tulee sitoutua koko ohjelman ajaksi. Lisätietoa mentoroinnin hausta saat Loimun verkkosivuilta Urapalveluiden alta.

 
 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.