kokous

Yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Maija Arvonen esitteli Loimun koulutuspoliittisen vaikuttamis­toiminnan lähtökohtia ja mahdollisuuksia.

 

Hallitus katsoi kohti tulevaisuutta

Loimun hallituksen historian ensimmäinen suunnitteluseminaari järjestettiin 24.-25.3.2017. Seminaarissa käytiin läpi ajankohtais­katsaukset mm. edunvalvonnan, jäsenpalveluiden, viestinnän ja järjestötoiminnan tilanteisiin.

Vajaan kolmen kuukauden ikäisessä Loimussa on jo ehtinyt tapahtua ja toteutua paljon.

Jäsenpalveluihin syntynyt alkuvaiheen ruuhka on pikkuhiljaa helpottanut. Työsuhdeneuvontaan on tullut paljon kysymyksiä. Monet ovat jo ehtineet hyödyntää uusia yksilöllisiä urapalveluita. Verkkosivuilta löytyy runsas kattaus tietoa ja palveluita, Loimu-lehti on ilmestynyt ja Loimun sosiaalisen median kanavilla alkaa olla mukavasti seuraajia. Jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen on edistynyt ja eri alojen toimikuntien työ on käynnistymässä.

Loimun koulutuspoliittisen vaikuttamisen linjauksia ja toteutusta pohdittiin yliopisto­sektorin neuvottelupäällikkö Maija Arvosen pitämän esityksen pohjalta. Lisäksi käsiteltiin myös elinkeinopoliittisen vaikuttamisen suunnittelua.

Seminaarissa työstettiin myös ideoita siitä, millä tavalla jäsenkunnan osaamista ja asiantuntemusta voitaisiin parhaiten hyödyntää Loimun toiminnan suunnittelussa ja rakentamisessa. •

teksti ja kuvat Anna Melkas

Loimu on nyt Saskin jäsen

Loimun hallitus teki kokouksessaan 25.3. päätöksen liittymisestä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus Sask ry:hyn. Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL on ollut jo aiemmin Saskin jäsen. Muita Saskiin kuuluvia akavalaisia liittoja ovat Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA, Tieteentekijöiden liitto, Insinööriliitto, Kirkon akateemiset AKI, Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt sekä Akavan Erityisalat. Tutustu Saskin toimintaan www.sask.fi

 
 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.