Urapalvelut

hissi

Hissipuhe valmiiksi

Oman osaamisen tunnistaminen ja siitä kertominen on tärkeää asiantuntijana toimiville. Moni silti jäätyy tilanteessa, jossa tulisi esitellä itsensä. Ei tule muuta mieleen kuin nimike ja työpaikka, vaikka voisi olla hyödyllistäkin sanoa muutama sana enemmänkin. Näihin tilanteisiin auttaa, kun muodostaa itselleen valmiiksi hissipuheen, joka tulee selkäytimestä.

Lohdutuksen sana alkuun: oman asiantuntijuuden eri puolien hahmottaminen ei ole helppoa! Siitä on silti kiistämätöntä hyötyä; oma rooli vahvistuu ja se vaikuttaa itsetuntoon, huomaat myös itse asiantuntijuuden hyödyntämismahdollisuuksia paremmin ja jäät asiantuntijana muille helpommin mieleen. Asiantuntemus koostuu kovasta ammatillisesta ydinosaamisesta, työssä kehittyvissä mutta monipuolisesti hyödynnettävistä siirrettävistä taidoista sekä itsesäätelyn taidoista. Sellaisia ovat esimerkiksi suunnittelutaito ja aikatauluissa pysyminen.

Kaikilla meillä tämä paletti on erilainen, koska kombinaatioiden määrä on lukematon. Miten selkeistä ja toisaalta vähän epämääräisistä ja jopa vielä tunnistamattomista osaamisista voi muodostaa mitään linjakasta puhetta? Tässä yksi hyvin yksinkertaistettu esimerkki, jota voit käyttää pohjana omalle hissipuheelle.

Hissipuheen idea on, että pystyt lyhyesti, esimerkiksi 30 sekunnin aikana kertomaan mielenkiintoisesti itsestäsi toiselle – vaikkapa hissimatkan aikana. Puhetta voi ja tuleekin muokata tästä pohjarakenteesta eteenpäin, jotta se sopii parhaiten omaan suuhusi. •

teksti Suvi Liikkanen, urapalvelupäällikkö • kuva IngImage

Hissipuheen kaava

Olen A + B, ja osaamiseni koostuu erityisesti C1 ja C2. Tulevaisuudessa haluan hakeutua/toimia D1-alalle/a, työskentelemään D2 tehtävissä. Olen parhaimmillani E1 ja E2. Esimerkiksi F. Tällaisessa työnkuvassa ja ympäristössä taitoni G1 ja G2 pääsevät esiin. Olisi mukavaa H.

A. Millaisena kollegat/ystävät sinut kuvaavat?

Millainen on tyypillinen ilmaisu, jota sinut hyvin tuntevat käyttävät kuvaillessaan sinua? Mieti kaksi sopivaa adjektiivia ja kirjaa ne itsellesi ylös. Tästä muodostuu A. Jos et tiedä, kysy esimerkiksi palvelussa http://www.joharinikkuna.fi/.

B. Ammatillinen viiteryhmä

Mihin ammatilliseen viiteryhmään samaistut, minkä ammattiryhmän edustajaksi nimität itseäsi? Voi olla professio, tai generalistilla pääaine tai vaikka tehtävänimike, joka tuntuu mieluisimmalta. Nimeä tämä B. Uran alussa identifioituu enemmän opiskeltuihin aineisiin, myöhemmin uralla tehtävänkuviin tai esimerkiksi toimialaan.

C. Toimiala/Työnkuva

Mistä sinulla on jo kokemusta? Missä olet työskennellyt, mihin tutustunut ja millä kentällä olet muodostanut asiantuntijuutta? Tämä voi uran alkuvaiheessa tulla harjoittelujen, kesätöiden tai jopa vapaaehtoistoiminnan kautta. Nimeä korkeitaan kaksi työnkuvaa/toimialaa.

D. Mikä työnkuva kiinnostaa sinua?

Missä sektorilla/toimialalla haluaisit työskennellä? Mistä innostut tai haaveilet? Mihin haluaisit tulevaisuudessa suuntautua? Tämä voi olla sama tai samantyylinen kuin mistä sinulla on kokemusta. Toisaalta kenellä tahansa nousta uran käännekohdista ihan joltain muulta elämänalueelta kiinnostuksen kohteita. Näitä kannattaa kuunnella itsessä herkällä korvalla. Nimeä korkeintaan kaksi.

E. Kenen kanssa?

Millaisesta työympäristöstä pidät? Kuinka monen ja millaisten ihmisten kanssa haluaisit työskennellä? Haluatko olla tiimin jäsen, sen vetäjä vai itsenäisessä asemassa? Missä maassa haluaisit työskennellä? Määrit­tele näistä sinulle mieleinen E.

F. Kerro esimerkki

Mikä kokemus tai tapahtuma voisi olla hyvä esimerkki edellisistä C, D ja E? Missä tilanteessa vahvuutesi ja kokemuksesi on toiminut saman tyyppisessä työnkuvassa tai tiimissä, kuin mistä nyt olet kiinnostunut? Missä tilanteessa olet kokenut innostuneisuutta tästä tai saman tyyppisestä yhdistelmästä? Tämä voi nousta esimerkiksi työn oheisprojekteista, harrastustoiminnan puolelta tai yksittäisestä irrallisesta kokemuksesta. Kerro esimerkki yhdellä tai kahdella lauseella.

G. Taidot näkyviin

Mitä taitoja haluaisit työssäsi hyödyntää/soveltaa/kehittää/kasvattaa/kohdentaa? Mikä taito sinulla on erityisen vahva? Miten sinua kuvaillaan? Esimerkiksi MM on hyvä ideoimaan ja toisaalta NN on tarmokas toimeenpanija, näin tiimimme toimii parhaiten. Tee taidoista kaavaan osa G. Yhdistä edelliset osiot hissipuheeksi. Sen jälkeen mieti vaihtoehtoja erilaisille lopetuksille, jotta muistat toimia, kun tilanne tulee eteen.

H. Tee tämän jälkeen lopetus

Hissipuhe on hyvä päättää vuorovaikutukseen, jossa jätetään toiselle reagointimahdollisuus. Ehkä hän haluaa tietää lisää, teiltä löytyy yhteisiä kiinnostuksen kohteita tai heidän osaajatarpeisiin vastattiin juuri hissipuheen muodossa. Esitä sopiva kysymys tai toive, jotta saat kuulijan jatkamaan haluamaasi keskustelua. Esimerkiksi työnhakijana voi kysyä suoraan työmahdollisuuksista ja tulevaisuuden näkymistä organisaatiossa, työssä oleva, mutta uusia mahdollisuuksia hakeva taas voi kysyä, onko organisaatiossa vastaavia urapolun käyneitä. Tee siitä positiivinen ja avoin lopetus H.

 
 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.