Lakipalsta

kannalaMaksuton puhelinneuvonta, apua yksityiselämän oikeusasioihin

Loimun jäsenet voivat liiton jäsenetuna kysyä neuvoa yksityiselämänsä oikeusasioissa Eversheds Asianajotoimisto Oy:n lakimiehiltä.

Koko elämäkaaren kuluessa jokaisen on vaalittava oikeusturvaansa. Neuvon kysyminen ei maksa aikaa eikä muuta vaivaa kuin soittamisen, mutta saattaa säästää monelta harmilta, riidalta ja vahingolta. Taitamaton asioiden hoito tai silkka ajan kuluminen epäselvissä asioissa voi johtaa ihan tavallisten ja monesti juuri läheisten riitaantumiseen.

Kun asuntokaupassa on tarve ilmoittaa myyjälle virheestä tai joutuu vastaamaan virheilmoitukseen, on syytä hankkia heti neuvoa. Riita sikiää perintöasioissakin turhan usein pienestä sukuriidaksi, kun oikeuksista ei olla selvillä. Pahimmillaan kolme lakimiestä on hoitamassa jakoa kuolinpesässä tai rakastaneiden puolisoiden välillä. Lopulta voi käydä niin kuin kiinalainen sananlasku kertoo: ”Kaksi veljestä riiteli härästä, mutta tuomari vei härän”.

Lakimiehemme neuvovat vuosittain tuhansia ihmisiä mitä moninaisimmissa oikeusasioissa, ”kehdosta hautaan”. Siten toimistomme lakimiehillä on vahva osaaminen ja kokemus yksityisten ihmisten oikeudellisista ongelmista ja niiden ratkaisemisesta.

Liiton kanssa sovittu neuvonta kattaa asiat, jotka jäsen voi esittää ja lakimies selvittää puhelimessa. Jos asiaa ei voida selvittää puhelinkeskustelun avulla, jäsenellä on mahdollisuus sopia lakimiehen kanssa toimeksiannosta, jonka hän kustantaa itse.

Työsuhteisiin, ansiotoimintaan, työtehtäviin ja luottamustehtävien hoitoon kuuluvat asiat eivät kuulu neuvonnan piiriin. On myös joukko muita neuvonnan ulkopuolelle rajattuja asioita, joissa asianajajien antama puhelinneuvonta ei ole riittävää tai tarkoituksenmukaista, kuten työttömyys-, eläke- ja muu sosiaaliturva.

Jäsenkortti on syytä ottaa etukäteen esille. Neuvoja juristi tarvitsee jäsennumeron voidakseen antaa neuvoja.

Useimmiten välitön puhelinkeskustelu riittää. Joskus lakimiehemme joutuu soittamaan takaisin selvitettyään oikeusasiaa. Neuvonnassa ei voida ”ottaa vastaan näyttöä”. Neuvojamme ei voi esiintyä tuomarina. Hän antaa neuvoa siitä, mitä laki kertoo ja mitä esimerkiksi avioehtosopimuksessa voidaan sopia tai mitä testamentissa on otettava huomioon.

Puhelinneuvonta voi olla ensikäden apua tilanteeseen ja joskus tienviittoja siitä, miten edetä. Asianajotapa ja vastuukysymykset eivät salli sitä, että lakimies ikään kuin laatii asiakirjan puhelimen välityksellä. Asianajaja voi ottaa vastuun lopullisesta asiakirjasta, kun hän sen itse laatii tai saa toimeksiannon tarkistaa hänelle tuodun asiakirjan jäsenen antamana toimeksiantona. •

Kari Kannala
asianajaja
Eversheds Asianajotoimisto Oy
www.eversheds.fi

Puhelinneuvontaa

Puhelinneuvontaa annetaan toimistoissamme arkisin klo 10–16.

  • Helsinki 010-6841 400
  • Hämeenlinna 010-6841 401
  • Jyväskylä 010-6841 402
  • Tampere 010-6841 403
  • Turku 010-6841 404
 
 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.