Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia – Palkkatutkimus

tutkimus

Miten loimulaiset työllistyivät?

Loimulaiset työskentelevät valtaosin suunnittelu-, kehitys- ja hallintotehtävien sekä tutkimuksen parissa. Toimiasemarakenne ei Loimussa juurikaan muutu LAL:n, YKL:n ja Metsänhoitajaliiton toimiasemarakenteisiin verrattuna.

Johtotehtävissä työskentelee viidennes LAL:n ja YKL:n jäsenistä, Metsänhoitajaliiton jäsenistä reilu neljäs­osa. Johtotehtävät oli kyselyssä jaettu neljään tasoon. Ylimmän johdon tehtäviksi katsotaan pää-, toimitus- tai varatoimitusjohtaja, päätoiminen johtokunnan jäsen ja rehtori. Johtotehtävät-tason ryhmään kuuluvat apulaisjohtajat, henkilöstö-, markkinointi- ja teknilliset johtajat. Ylemmän keskijohdon tehtäviin luetaan osasto-, toimisto-, osto- tai myyntipäällikön tehtävät ja alemman keskijohdon tehtäviin jaos-, jaosto-, aluepäälliköt, tiiminvetäjät, itsenäisessä vastuullisessa asemassa toimivat ja muut esimiestehtävät.

Miehistä jonkin verran useampi on johtotehtävissä verrattuna naisiin. Naiset ovat miehiä hieman useammin asiantuntijatehtävissä yleensä, mutta miehet kuitenkin merkittävästi naisia useammin vaativissa ja erittäin vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Naiset ovat myös selvästi miehiä useammin työllistyneet tehtäviin, jotka eivät vastaa koulutustasoa, kuten toimihenkilötehtäviin ja työntekijöiksi.

Tutkimuksen mukaan 23 prosentilla Metsänhoitajaliiton, 18 prosentilla LAL:n ja 14 prosentilla YKL:n työssä olevista jäsenistä on alaisia. Johtotehtävissä työskentelevillä on muita useammin alaisia, vaikka kaikilla johtotehtävissä työskentelevillä ei ole alaisia. Myös joillain asiantuntijatehtävissä työskentelevillä on alaisia.

LAL:n ja Metsänhoitajaliiton jäsenistä useimmin alaisia on yksityisellä sektorilla työskentelevillä, YKL:n jäsenistä taas kuntasektorilla. Kunnilla työskentelevillä on puolestaan yleensä määrällisesti enemmän alaisia.

Määräaikaisuudet naisten riesana

Määräaikaisessa työsuhteessa oli LAL:n jäsenistä 25 prosenttia, YKL:n jäsenistä 20 prosenttia ja Metsänhoitajaliiton jäsenistä 15 prosenttia. Naiset ovat miehiä useammin määräaikaisessa työsuhteessa.

Määräaikaiset työsuhteet ovat yleisimpiä yliopistossa. Yliopistolla työskentelevistä LAL:n jäsenistä peräti 77 prosenttia työs­kenteli määräaikaisena, YKL:n ja Metsänhoitajaliiton jäsenistä 62 prosenttia.

Yksityisellä sektorilla määräaikaisia työsopimuksia on vähiten. Yksityisellä sektorilla määräaikaisessa työsuhteessa on vain noin joka kymmenes.

Työttömyys ja perhevapaat

Lokakuussa 2016 työttömänä oli LAL:n jäsenistä 10 prosenttia, YKL:n jäsenistä 9 prosenttia ja Metsänhoitajaliiton jäsenistä 6 prosenttia. Kaikista loimulaisista noin 3 prosenttia oli äitiys- tai muulla perhevapaalla.

Tutkimuksen perusteella Loimun jäsenistön työllisyystilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuodesta. •

TEKSTI ANNA MELKAS • KUVA INGIMAGE

Lisää työmarkkinatutkimuksen tuloksia seuraavassa numerossa.

Yksityinen sektori suurin

Jäsenrekisterin mukaan loimulaisista yksityiselle sektorille on työllistynyt 40 prosenttia, mikä on vähemmän kuin kaikista akavalaisista keskimäärin (54 %). Valtiolle on työllistynyt 22 prosenttia, yliopistolle 18 prosenttia ja kuntasektorille 8 prosenttia. Syystä tai toisesta työelämän ulkopuolella on 12 prosenttia jäsenistä.

 

Tutkimuksen toteutus

Työmarkkinatutkimus toteutettiin vuonna 2016 vielä ns. 4L-liittojen yhteistyöllä eli Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL:n, Agronomiliiton, Metsänhoitajaliiton ja Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL:n kesken. LAL:n, YKL:n ja Metsänhoitajaliiton yhdistyttyä Loimuksi vuoden 2017 alusta saadaan vuodelta 2017 kerättyä koko Loimun jäsenkunnan tiedot yhdistävä työmarkkinatutkimus.

 

Työsuhteessa olevien toimiasema

toimiasema

Työsuhteessa olevien työtehtävä

 

tyotehtava

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.