Uratarina

pokela

Puun puolestapuhuja

Metsänhoitaja Eveliina Pokela on halunnut kehittyä viestijänä ja verkostoitujana. Nyt hän kertoo päättäjille ja kuluttajille, mitä kaikkea puusta voidaankaan valmistaa.

Jos metsänhoitaja Eveliina Pokela voisi nyt antaa neuvon opiskelevalle itselleen, hän sanoisi: haasta osaamistasi rohkeammin.

Helsinkiläinen Pokela valmistui maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi kuusi vuotta sitten. Opinnot aloittaessaan hän kuvitteli, että edessä siintäisi perinteinen ura julkishallinnossa tai metsäteollisuuden palveluksessa.

Opintojen aikana käsitys metsäalan mahdollisuuksista laajeni. Pokelasta tuli myös ainejärjestöaktiivi, joka oppi vapaaehtoistehtävissään esiintymis- ja organisointitaitoja.

Jälkeenpäin hän on miettinyt, että olisi kannattanut hakeutua vielä useammin tilanteisiin, joissa pääsee harjoittelemaan argumentointia ja neuvottelua erilaisten ihmisten kanssa.

– Kuplien välttely on suotavaa, ettei ajaudu katsomaan asioita aina omasta ”oikeasta” näkökulmastaan.

Käytännön oppia työelämässä

Pokela on nyt työskennellyt vuoden päivät projektipäällikkönä Uusi puu -hankkeessa, joka on yli kahdenkymmenen suomalaisen organisaation yhteisö. Hanke esittelee konkreettisia esimerkkejä uusista puupohjaisista tuotteista ja pyrkii lisäämään päättäjien ja kuluttajien ymmärrystä puun käyttöön perustuvasta biotaloudesta.

Työssä on osattava puhua eritaustaisille ihmisille oikealla kielellä.

– Tätä työtä ei voi tehdä, jos ei osaa hyödyntää ympärillään olevia ihmisiä, yhteiskunnallisia vaikuttajia ja mediaa.

Pokela sanoo, että sai metsäekologian ja trooppisen metsänhoidon opinnoista monipuoliset valmiudet työhönsä. Monet käytännön asiat oppii silti vasta työelämässä.

Hänen ensimmäinen työpaikkansa oli viestinnästä, tutkimuksista ja opiskelijatoiminnasta vastaavan asiamiehen pesti Metsänhoitajaliitossa. Sitä seurasi pari vuotta yksityismetsänomistajien edunvalvontatehtävissä Brysselissä.

Molemmat työt opettivat tiedonkäsittelytaitoja, viestintää ja epävarmuuden sietokykyä sekä tutustuttivat oikeisiin ihmisiin.

– Vastavalmistunut usein kuvittelee, että hänen pitää heti olla valmis asiantuntija. Todellisuudessa opinnot antavat eväät asioiden selvittämiseen ja olemassa olevan tiedon jalostamiseen. Työ tekijäänsä opettaa. Itse olen joutunut opettelemaan pois perfektionismista.

Yhteisymmärrys palkitsee

Uusi puu -hankkeessa Pokelaa innostaa erityisesti vuorovaikutus ihmisten kanssa. Hän toivoo, että osaisi viestiä puupohjaisista tuotteista niin, että kuluttajat ottaisivat uutuudet omakseen.

Haasteena on, kuinka kertoa yksittäisten tuotteiden kautta tarinaa kestävästä puupohjaisesta biotaloudesta ilman, että viesti keikahtaa tuotemarkkinoinniksi.

– Tämä on aika haastava kenttä, koska biotalous on niin laajasti kiinnostava aihe. Toimijoita on hyvin monenlaisia. Minun tehtäväni on pysytellä ajan hermolla ja saattaa oikeat ihmiset yhteen.

Palkitsevimpia ovat hetket, jolloin Pokela saavuttaa saman aallonpituuden yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa.

– Koen, että olemme oikealla asialla kestävämmän tulevaisuuden puolesta. •

teksti Minna Hotokka • Kuva Anna Kauppi

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.