hiilineutraali

Suomi hiilineutraaliksi viimeistään vuonna 2045

Maatalous- ja ympäristö­ministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan Suomella on kaikki mahdollisuudet nousta ilmasto- ja energiapolitiikan mallimaaksi. Viimeistään 2045 metsämme sitoisivat kaikki Suomen fossiiliset päästöt.

Hallituksen energia- ja ilmastostrategian mukaan vuonna 2030 teillämme liikkuisi jo 250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa ja samaan aikaan tieliikenteen polttoaineesta vähintään kolmannes olisi uusiutuvia polttoaineita. Kivihiilen energiakäytöstä luovutaan ja öljyn käyttö puolitetaan.

Metsänielujen osalta Suomi kuuluu jo nyt EU:n kärkijoukkoihin, sillä metsämme sitovat vuosittain noin 30 prosenttia Suomessa aiheutetuista päästöistä.

Metsäteollisuuden kasvavista investoinneista ja lisääntyvästä puun käytöstä huolimatta metsien kasvu ylittää korjuun määrän. Metsän kasvua edistävän kestävän metsänhoidon avulla hiilinielujemme arvioidaan pysyvän merkittävinä kaiken aikaa ja palautuvan nykytasolle noin 2035.

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.