Uran alkumereillä, kurkistus loimun nuorten asiantuntijoiden työtehtäviin

Oman osaaminen tunnistamisesta ja konkretisoimisesta seuraava askel on usein omien vahvuuksien hyödyntäminen vapaa-ajan projekteissa ja työelämässä. Tässä jutussa ääneen pääsee kaksi nuorta asiantuntijaa loimulaisilta aloilta. Juttu on jatkoa Loimu-lehden edellisen numeron opiskelijalle-palstan artikkeliin.

aron

Aron Larsson:
Sattuma vei eduskunta-avustajaksi

Aron Larsson, 24, on opiskellut kolme vuotta Helsingin yliopistossa akvaattisia tieteitä ja muun muassa kalabiologiaa. Opinnot ovat kuitenkin katkolla, koska kaksi vuotta sitten keväällä hän pääsi onnekkaan sattuman kautta Pekka Haaviston avustajaksi.

– Haavisto oli asiantuntijana ympäristötieteiden kurssin luennolla yliopistolla, jossa keskustelimme paljon politiikasta. Luennon päätyttyä vaihdoimme yhteystietoja ja myöhemmin hän kysyi, haluaisinko avustaa häntä hänen silloisessa vaalikampanjassaan, Larsson kertoo.

Haaviston tultua valituksi kansanedustajaksi Larsson pääsi hänen avustajakseen eduskuntaan.

Avustajan työ on Larssonin mukaan ollut hyvin vaihtelevaa ja monipuolista. Larsson on toiminut sekä sihteerinä järjestellen matkoja ja tapaamisia että edustanut myös itse Haavistoa tilaisuuksissa.

– Työhön kuuluvat kaikki kansanedustajaa avustavat tehtävät. Lisäksi olen etsinyt puheisiin ja tiedotteisiin taustatietoja, tehnyt käännöstöitä sekä ollut mukana tilaisuuksissa kirjaamassa havaintoja ylös.

– Muutaman kerran olen päässyt myös Haaviston mandaatilla edustamaan häntä, kun hän ei itse ole päässyt paikalle. Lisäksi olen seurannut häntä joskus ulkomaanmatkoilla.

Myös ympäristötieteiden osaamisesta on ollut työssä apua, sillä monet käsitellyt asiat ovat koskeneet ympäristöä. Tietoa Larsson on etsinyt esimerkiksi kaivosten vesistövaikutuksista.

Vaikka tehtävä on hänen mielestään ollut äärimmäisen hieno kokemus, niin hän ei silti aio lähteä politiikkaan, vaan haluaa suorittaa opintonsa loppuun.

– Ainakin nyt tuntuu siltä, että politiikka ei ole minun paikkani, vaan haluan mieluummin luoda uraa asiantuntijana. – Jatkossa aion kuitenkin sisällyttää tutkintooni valtiotieteiden opintoja, jotta voisin hyödyntää paremmin avustajan työssä saatua kokemusta.

 

tiihonen

Rosa Tiihonen:
Kesä merellä ja laboratoriossa

Rosa Tiihonen, 27, on juuri valmistunut ympäristögeologiksi Helsingin yliopistosta. Kaksi edellistä kesää hän oli töissä tutkimusavustajana Helsingin yliopistossa ympäristötieteiden laitoksella tehden samalla graduaan.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomenlahden rannikon sedimenteissä olevien raudan ja mangaanin alueellista jakaumaa, sillä runsaina pitoisuuksina ne voivat estää metaanin vapautumista ilmakehään.

Kesätyöhön sisältyi kolme näytteenottoreissua merelle Hangon edustalle tutkimusalus R/V Sadurialla. Matkaan lähdettiin Tvärminnen eläintieteelliseltä asemalta aikaisin aamulla.

– Matkan aikana keräsimme niin paljon sedimentti- ja vesinäytteitä kuin suinkin ehdimme. Lisäksi otimme metaaninäytteitä. Sen jälkeen näytteet analysoitiin geokemiallisin menetelmin laboratoriossa, Tiihonen kertoo.

Työpaikkaansa hän sanoo olevansa tyytyväinen, koska pääsi siinä soveltamaan opinnoissa hankkimiaan taitoja käytännön tutkimustyössä.

– Opin myös työskentelemään tiukkojen aikataulujen kanssa ja sain kokemusta projektinhallinnasta. Lisäksi sain soveltaa uusia näytteenotto- ja analyysimenetelmiä, joista minulla ei ollut entuudestaan kokemusta, hän kertoo. Työnhaussa kannattaa hänen mielestään olla ennakkoluuloton.

– Geologien kannattaa hakea kesätyöpaikkoja laaja-alaisesti myös muilta kuin perinteisiltä geologian alan toimijoilta, sillä geologista osaamista tarvitaan monella alalla.

– Esimerkiksi ympäristötieteiden laitoksella Helsingin yliopistossa tehdään hyvin monipuolista ja mielenkiintoista geokemiallista tutkimusta, hän sanoo.

 

teksti Marja Saarikko

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.