Valtuustovaalit

logo

Loimun uusi valtuusto valittu

Loimun ensimmäiset valtuustovaalit järjestettiin sähköisenä äänestyksenä huhtikuussa. Vaalissa ääniä annettiin yhteensä 2 461 ja äänestysprosentti oli 18,7 %. Vaalin ehdokkaat esittäytyivät Loimun vaalikoneessa, jossa oli 2 468 kävijää.

Loimun valtuustovaalissa valtuustoon valittiin yhteensä 30 varsinaista ja 12 varajäsentä kaudelle 2017–2020. Varsinaisista ja varavaltuutetuista yhteensä 45 % on naisia. Suurimman henkilökohtaisen äänimäärän 95 ääntä keräsi Jani Korhonen, joka oli ehdolla yksityisen sektorin vaaliliitossa. Pienin valtuustopaikkaan oikeuttava äänimäärä oli 26 ääntä.

Vaaliliitoista eniten ääniä sai Loimu Valtio -vaaliliitto, joka keräsi yhteensä 611 ääntä ja sai läpi valtuustoon kahdeksan varsinaista ja kolme varajäsentä. Seuraavaksi eniten, yhteensä 471 ääntä, saivat Kipinä – Uuteen työelämään -vaaliliiton ehdokkaat ja Kipinästä valtuustoon pääsi kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Loimun valtuustoon tuli valituksi myös kolme varsinaista ja yksi varajäsen Loimun opiskelijoiden vaaliliitosta. Opiskelijat saivat vaaleissa yhteensä 259 ääntä.

Loimun valtuustovaalissa innokkaimmin äänestivät Loimun varsinaiset jäsenet, joiden äänestysprosentti oli 20 %, opiskelijoiden 16 % ja eläkeläisten 12 %. Maakunnista aktiivisimmin äänestettiin Etelä-Pohjanmaalla ja Etelä-Savossa, joissa äänestysprosentti oli 24 %.

Hallitusvalinnat muuttavat valtuuston kokoonpanoa

Loimun sääntöjen mukaan jäsen ei voi olla saman aikaisesti sekä valtuuston että hallituksen jäsen. Jos valtuutettu valitaan hallitukseen, nousee hänen paikalleen täksi ajaksi varajäsenten joukosta saman vaaliliiton suurimman vertausluvun omaava ehdokas. Vastaavasti myös varavaltuutetun paikka täytetään saman vaaliliiton valitsematta jääneiden ehdokkaiden joukosta. Näin valtuustossa on aina 30 varsinaista ja 12 varajäsentä.

Valtuustoon valituista Esa Uotila, Arto Keränen, Janne Saarela, Jouni Vainio, Anna Mäkipää, Maria Mäkinen, Jaakko Kittamaa, Elli Saari ja Helena Herttuainen ovat valittuina Loimun siirtymäkauden hallitukseen vuodelle 2017. Heidän paikoilleen valtuustoon nousevat Aino Ässämäki, Katja Ikonen, Johanna Riitakorpi, Juho Ikonen, Seija Karjalainen, Iiro Ikonen, Aarre Paloposki ja Marc Baumann. Varapaikoille nousevat Sara Malve-Ahlroth, Vilma Ihalainen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Pia Thomssen, Timo Pyhälahti, Jere Tupala, Heikki Nuorteva, Jyrki Sopanen sekä Vesa Mäntynen.

Loimun valtuuston kokouksiin kutsutaan sekä varsinaiset että varajäsenet, joten varajäsenten on helppo pysyä valtuuston toiminnassa mukana. Loimun ensimmäinen vaaleilla valittu valtuusto aloittaa toimintansa Loimun kevätkokouksella 31.5.2017. •

lista

teksti Johanna Hristov

Palkinnot

Kaikkien vaaleissa äänestäneiden kesken arvottiin kolme 100 euron SuperLahjakorttia sekä viisi Loimun tuotepalkintoa. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

 
 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.