Kuvassa

jaakarhu

Myrkkyjä jääkarhuille

Kemikaalien kulkeutumista ympäristössä seurataan pääasiassa vesiä ja vesieliöitä tutkimalla. Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö Jaakko Mannio sanoo, että suomalaisten katse on pitkään kiinnittynyt Itämereen – pitkälti ravinnekuormituksen ja sen aiheuttamien levähaittojen takia. Hajoamattomat kemialliset yhdisteet ovat kuitenkin myös globaali ongelma.

– Ne liikkuvat koko maapallon laajuisesti meri- ja ilmavirtojen mukana, ja laskeutuvat ilmasta sateen mukana maahan tai mereen, haihtuakseen jälleen uudestaan. Aineet konsentroituvat herkästi arktisille alueille, sillä ne haihtuvat ilmaan lämpimässä ilmanalassa ja kondensoituvat kohdatessaan kylmää ilmaa, Mannio selittää.

– Ongelmaa pahentaa monien arktisten eläinlajien kohdalla se, että myrkyt ovat usein rasvaliukoisia. Arktisessa ympäristössä elävät lajit tarvitsevat rasvaa, johon myrkyt konsentroituvat ja päätyvät lopulta ravintoketjujen päässä oleviin eläimiin, esimerkiksi jääkarhuihin. Jää nähtäväksi supistaako niiden kantoja enemmän ilmaston lämpenemisen aiheuttama jäiden katoaminen vai elimistöön kertyvät ympäristömyrkyt. •

teksti Jussi-Pekka Aukia • Kuva ShutterStock

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.