ihmisia

Työyhteisön hyveitä voi vahvistaa

Tutkija, eetikko Antti Kylliäisen mukaan kaikissa suomalaisissa työyhteisössä on hyveitä. Aina niitä ei kuitenkaan osata hyödyntää työpaikan eduksi. – Hyveitä on kaikissa työyhteisössä. Koska jos niitä ei olisi, firma olisi kaatunut jo kauan sitten.

Mitä työyhteisöjen hyveet ovat, Antti Kylliäinen?

– Hyveet ovat työntekijöiden ominaisuuksia, mutta työyhteisön omaisuutta. Hyveitä kehittämällä on työpaikalla aina saatu aikaan jotakin parempaa, Antti Kylliäisen kertoo.
anttikylliainen

– Hyveet ovat ominaisuuksia, jotka tekevät meistä hyviä. Niitä voivat olla esimerkiksi vastuullisuus, arvostavuus, luotettavuus, reiluus, avuliaisuus, joustavuus, rohkeus, suvaitsevaisuus ja yhteenkuuluvuus.

Kenen tehtävä on etsiä työpaikan hyveet?

– Hyveet ovat työntekijöiden ominaisuuksia, mutta vaikka ne ovat yksilöiden ominaisuuksia, ne ovat työyhteisön omaisuutta.

– Hyveet tekevät meistä hyviä yhteisön jäseniä. Siksi vain työyhteisöllä on valta sanoa, mitä ominaisuuksia työpaikalla pidetään hyveinä.

Mitä työpaikalla pitäisi tehdä hyveiden hyödyntämiseksi?

– Hyveiden myötä pöydälle nostetaan kysymys siitä, minkälaisia me olemme ja miten toimimme keskenämme.

– Työelämässä on totuttu kysymään, mitä meidän pitäisi seuraavaksi tehdä. Sekin on ihan olennainen kysymys, mutta tärkeää on myös, minkälaisia me työntekijät olemme, miten me kommunikoimme keskenämme ja viljelemme ominaisuuksiamme työympäristössä. Jos näitä asioita ei mietitä, olemme vähän tuuliajolla.

Osaavatko kaikki työyhteisöt hyödyntää hyveitään?

– Hyveiden olemassaoloa ja merkitystä työelämässä ei välttämättä tiedosteta. Hyveitä pitää aina vähän viritellä, mutta se maksaa vaivan. Aina kun hyveitä on lähdetty kehittämään, on kokemukseni mukaan saatu aikaan jotakin hyvää.

– Pitää vain tehdä pikkuisen töitä, että ajattelumalli alkaa toimia.

Miksi hyveet eivät ole kaikkien työyhteisöjen käytössä?

– Hyveistä ei ole puhuttu vuosikymmeniin sen enempää työelämässä kuin muuallakaan. Ne täytyy nostaa uudelleen puheen ja pohdinnan aiheeksi, jotta ne saadaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.

– Jos hyveitä ei ole tiedostettu, ne on helppo kadottaa: työpaikalta lähtee muutama tärkeä työntekijä toiseen työpaikkaan, ja yhtäkkiä yrityksestä on kadonnut jotakin sellaista, josta ei edes tiedetä, mitä katosi.

kuvitus

Mitä etua työyhteisön hyveistä työntekijälle?

– On mukavampi olla töissä työyhteisössä, jossa on luotettavia, vastuullisia ja avuliaita työkavereita, kuin sellaisessa, jossa näihin asioihin ei ole kiinnitetty huomiota.

– Oma jaksamien ja halu kuulua porukkaan ovat kiinni tämän tyyppisistä asioista. Jos hyveet tekevät meistä hyviä ihmisinä ja työtovereina, ne tekevät myös työyhteisöistämme hyviä.

Mitä hyötyä hyveistä on yritykselle ja työn­antajalle?

– Porukka, jolla on hyveet hallussa, paitsi voi paremmin, myös tekee enemmän ja parempaa laatua. Se on toimivampi myös taloudellisessa mielessä.

Vaihtelevatko hyveet toimialoittain?

– Hyveajattelu toimii yrityksissä, joissa on ihmisiä töissä. Jos töissä on vain yksi ihminen ja hirvittävä määrä koneita, ei siellä hyveitä tarvita. Robotit toimivat mainiosti pelkkien säätöjenkin perusteella.

– Ihmisyhteisössä hyveitä tarvitaan aina. •

teksti UP/Mika Peltonen • kuva Antti Kylliäinen/Mikael Ahlsfors, Ingimage

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.