Palkkatutkimus

palkkatutkimus

Valoisampi tulevaisuus vastavalmistuneille

Vastavalmistuneiden työttömyysprosentti oli laskenut edellisestä vuodesta. Laadullisesti työllistyminen on kohtalaista.

Loimun jäsenkuntaan kuuluvia luonnontieteilijöitä valmistuu vuosittain noin 1 200 ja metsätieteilijöitä noin 100. Tässä tutkimuksessa vastavalmistuneiksi määriteltiin vuosina 2015 ja 2016 valmistuneet.

Kaikkiaan kyselyyn vastasi 234 vastavalmistunutta. Heistä työelämässä oli 166. Suurin työllistäjä oli yksityinen sektori, jolla työskenteli 52 prosenttia. Enemmistö, 61 prosenttia, oli sijoittunut asiantuntijatehtävään.

Työllistymisen laadussa parantumisen varaa

Työelämässä olevilta vastavalmistuneilta kysyttiin, kuinka hyvin nykyinen työtehtävä vastaa koulutustasoa ja koulutusalaa.

Vastavalmistuneista 55 prosenttia oli sitä mieltä, että on työllistynyt vaatimustasoltaan koulutustasoa vastaaviin tehtäviin. 38 prosenttia oli työllistynyt tehtäviin, jotka vastasivat osittain koulutustasoa. Tehtäviin, jotka eivät vastanneet koulutustasoa lainkaan, oli työllistynyt 7 prosenttia.

Työtehtäviin, jotka vastasivat omaa koulutusalaa, oli työllistynyt 59 prosenttia. Osittain omaa alaa vastaaviin tehtäviin oli työllistynyt 33 prosenttia, ja kokonaan muulle alalle 8 prosenttia.

Työttömyys laskussa

Noin 40 prosenttia vastavalmistuneista oli ollut työttömänä jossain vaiheessa valmistumisensa jälkeen. Valtaosalla työttömyysjaksoja oli ollut vain yksi, ja työttömyyden keskimääräinen pituus oli 4 kuukautta. Lokakuussa 2016 työttömänä oli 17 prosenttia, vastaava luku edellisenä vuonna oli 24 prosenttia.

– Vastavalmistuneiden työttömyys näyttää tosiaan olevan ilahduttavasti laskussa, ja siihen vaikuttaa varmasti positiivisen käänteen saanut työllisyystilanne, toteaa Loimun urapalvelupäällikkö Suvi Liikkanen.

– Vastavalmistuneiden työttömien määrät kasvoivat voimakkaasti viimeisten parin vuoden aikana, mutta nyt tilanne näyttää taas normalisoituvan.

Verkostot ja oma aktiivisuus auttavat eteenpäin

Noin kolmannes vastavalmistuneista sai työpaikan siten, että jatkoi valmistumisen jälkeen opiskeluaikana hankitussa työpaikassa. Reilu viidennes löysi työpaikan työnantajan työpaikkailmoituksen perusteella. Noin joka kuudennella työpaikka löytyi henkilökohtaisten kontaktien kautta, noin joka kymmenes otti itse suoraan yhteyttä työnantajaan.

– Valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen voi helposti vaikuttaa etsimällä tietoa esimerkiksi Loimun tuottaman materiaalin ja Linked­Inin kautta erilaisista työnkuvista ja uravaihtoehdoista, Suvi Liikkanen neuvoo.

– Verkostoa työelämään kannattaa myös rakentaa jo opintojen aikana osallistumalla alan tilaisuuksiin ja juttelemalla ihmisten kanssa. Lisäksi Loimun urapalveluista saat apua oman osaamisen sanoittamiseen, uravaihtoehtojen kartoitukseen ja työnhaussa onnistumiseen. •

Vastavalmistuneiden tilannetta kartoitettiin osana 4L-yhteistyöllä toteutettua työmarkkinatutkimusta, jossa kysyttiin vastaajien tilannetta lokakuussa 2016. Nykyisten loimulaisten lisäksi luvuissa ovat siis mukana Agronomiliiton vastavalmistuneet jäsenet. Vastavalmistuneiksi määriteltiin vuosien 2015 tai 2016 aikana valmistuneet.

 

Tutkimuksen toteutus

Työmarkkinatutkimus toteutettiin vuonna 2016 vielä ns. 4L-liittojen yhteistyöllä eli Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL:n, Agronomiliiton, Metsänhoitajaliiton ja Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL:n kesken. LAL:n, YKL:n ja Metsänhoitajaliiton yhdistyttyä Loimuksi vuoden 2017 alusta saadaan vuodelta 2017 kerättyä koko Loimun jäsenkunnan tiedot yhdistävä työmarkkinatutkimus.

 

taulukko317

teksti Anna Melkas • kuva Ingimage

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.