07.06.2018

Evästauolla

Helena Herttuainen

ruoho

Biotalouden asiantuntijaksi osaamissalkun opinnoilla

Korkeakoulujen yhteistyönä syntynyt verkko-opintoja sisältävä Biotalousasiantuntijan osaamissalkku on uusi tapa kehittää osaamista esimerkiksi työn ohessa. Opinnot on tarkoitettu kaikille biotaloudesta ja ympäristöalasta kiinnostuneille – pohjakoulutuksesta riippumatta. Ensimmäiset palautteet ovat olleet erittäin myönteisiä.

– Osaamissalkku sopii etenkin työelämässä oleville ammattilaisille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan biotaloudesta kokonaisuutena, kertoo salkun kehittämisestä vastannut projektipäällikkö Helena Puhakka-Tarvainen.
helena_puhakkatarvainen

Biotalous on termi, johon törmää tällä hetkellä lähes kaikkialla. Biotalouden osaamista tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän, mutta varsinaista biotalouden tutkintoa ei ole vielä mahdollista suorittaa monessakaan oppilaitoksessa. Karelia-ammattikorkeakoulu on yksi niistä Suomen korkeakouluista, jotka kehittävät työelämän tarpeisiin vastaavia biotalouden opintoja Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT) -hankkeessa. Mukana on kahdeksan suomalaista yliopistoa ja ammattikorkeakoulua sekä useita työelämäkumppaneita.

– Olemme tuottaneet yhteistyössä biotalousasiantuntijan osaamissalkun, joka on kokoelma biotalouteen liittyviä verkko-opintoja, kertoo AVOT-hankkeen projektipäällikkö Helena Puhakka-Tarvainen.

– Osaamissalkku on tarkoitettu kaikille biotaloudesta kiinnostuneille. Se sopii etenkin työelämässä jo oleville ammattilaisille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan biotaloudesta kokonaisuutena.

Verkko-opinnot avoimia kaikille

Osaamissalkun opinnot on koottu avoimien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tarjonnasta. Avoin korkeakoulutus on nimensä mukaisesti avointa kaikille, joten kuka tahansa voi suorittaa opintoja oman kiinnostuksensa ja tarpeensa mukaan.

– Eri korkeakoulujen tarjontaa on nyt koottu teeman mukaan, mikä on ihan uutta. Sitä kautta opiskelija saattaa löytää sellaisia opintoja, joita ei muutoin olisi osannut edes ajatella, toteaa Karelia-ammattikorkeakoulun erikoissuunnittelija Mervi Lätti. Osaamissalkussa on verkkokursseja sekä biotalouteen vasta perehtyville että pidemmälle ehtineille. Perinteisten biotalouden osa-alueiden lisäksi opintojaksoilla pohditaan biotalouden mahdollisuuksia ratkaista nyky-yhteiskunnan haasteita ja luoda uudenlaista liiketoimintaa. Verkkokursseilla voi paneutua esimerkiksi luonnonvarojen riittävyyteen, ympäristön kemikalisoitumiseen tai Green Care -hyvinvointipalveluihin.

– Monet opintojaksot ovat non­stop-opintoja, joten ne voi aloittaa itselle sopivana ajankohtana ja suorittaa omaan aikatauluun sovittaen, Lätti vinkkaa.

Johdantojaksolla huima suosio

Biotalousasiantuntijan osaamissalkun opinnot aloitetaan kaikille yhteisellä kahden opintopisteen laajuisella Näkökulmia biotalouteen -opintojaksolla, joka on herättänyt huimaa kiinnostusta. Keväällä alkaneelle kolmannelle pilottijaksolle ilmoittautui mukaan yli 140 opiskelijaa. Opintojakso on täysin virtuaalinen, joten opiskelija etenee itsenäisesti omaan tahtiinsa kirjallisten ohjeiden avulla ja palauttaa tekemänsä tehtävät arvioitavaksi verkon kautta.

– Tehtävissä on videoita sekä keskustelu-, pohdinta- ja monivalintatehtäviä. Opiskelijat voivat antaa palautetta myös toisilleen. Monet ovat ottaneet kantaa ja keskusteluja on syntynyt hienosti, kiittelee verkkokurssin vetäjä ja Karelia-ammattikorkeakoulun lehtori Anne Poutiainen.

– Opintojakson jälkeen keskustelua on voinut jatkaa esimerkiksi Facebookiin perustetussa Biotalousasiantuntijoiden keskusteluryhmässä. Opiskelijat ovat antaneet opintojaksolle paljon positiivista palautetta ja varteenotettavia kehittämisehdotuksia: ”Materiaali oli kattava ja tehtävät kivoja”, ”Verkkoalusta oli erinomainen tapa suorittaa kurssi näin työssäkäyvälle”, ”Kurssi toimii hyvänä alalle innostajana!”, ”Opettajatkin voisivat osallistua keskusteluun ammattilaisen näkökulmasta”.

Opinnoista repullinen vinkkejä

Yksi Näkökulmia biotalouteen -opintojakson ensimmäisten joukossa suorittaneista on joensuulainen Päivi Heinilä, joka on tehnyt pitkän uran pianonvirittäjänä. Heinilää motivoi biotalouden opintojaksolle itsensä kehittämisen ja tiedon lisäämisen tarve.

– Olen ollut aina kiinnostunut ympäristöasioista, mikä näkyy tässä ammatinvalinnassakin. Käytämme kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja, ja toimintatapoja kehitetään sellaisiksi, että työtä voi tehdä läpinäkyvästi. Nämä asiat ylipäänsä kiinnostivat ja siksi etsin juuri biotalouden opintoja.

Heinilän mukaan kurssi avasi mielenkiinnon ja sen kautta sai repullisen vinkkejä, joihin saattoi tutustua ajan kanssa.

– Huomasin itsessäni, että hurja tiedonnälkä lähti liikkeelle niistä täkyistä, joita koulutuksesta ja kouluttajalta sai. Tietoa löytyi erilaisista kanavista ja sitä prosessoi koko ajan, silloinkin kun ei varsinaisesti ollut koneen ääressä opiskelemassa. Koko ajan tuli mieleen uusia ajatuksia ja kysymyksiä, joihin piti tietysti etsiä vastaus, mikä johti taas uusiin ajatuksiin ja kysymyksiin. Se oli oikein positiivinen kokemus, Heinilä kuvailee.

Heinilän saama palaute oli myönteistä ja kannustavaa. Hän kokee, että opintojaksosta jäi käteen ennen kaikkea yleissivistystä, paljon tietoa biotaloudesta ja halu oppia lisää.

– Kirjoitin palautteeseen, että kaikki biotalousasiantuntijan osaamissalkun kurssit ovat sellaisia, joihin haluaisin tutustua, Heinilä naurahtaa. •

Biotalousasiantuntijan osaamissalkku

  • Tarkoitettu kaikille biotaloudesta kiinnostuneille koulutustaustasta riippumatta
  • Sisältää biotalouteen liittyviä verkko-opintoja suomalaisten avoimien korkeakoulujen tarjonnasta
  • Tuotettu AVOT-hankkeessa, jossa kehitetään avointa korkeakouluopetusta vastaamaan paremmin työelämän muuttuviin tarpeisiin

Lisätiedot: biotalousasiantuntijalle.wordpress.com

 

teksti Kirsi Taskinen
Kuvat Salla Anttila ja Pixabay.com

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.