07.06.2018

Evästauolla

Helena Herttuainen

sopimus

Kunta-alan pääsopijajärjestöt vaativat kunnon palkankorotuksia

Kunta-alan pääsopijajärjestöt valmistautuvat syksyn palkkaneuvotteluihin ja vaativat selkeitä palkankorotuksia. Julkinen sektori on jo osansa tehnyt mittavilla säästötoimilla.

Kuntasektorin nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa tammikuun 2018 loppuun. Syksyllä 2017 käynnistyy liittokierros ja neuvottelemaan päästään pitkästä aikaa tilanteessa, jossa Suomen taloudelliset näkymät ovat varsin positiivisia.

Epäoikeudenmukaiset lomarahaleikkaukset tulivat julkiselle sektorille osana kilpailukykysopimusta. Jukolaisena kantana loppusyksyn neuvotteluille onkin, että yksityisen ja julkisen sektorin palkkaerot eivät voi enää kasvaa julkisen sektorin kustannuksella, eikä julkisen sektorin neuvotteluja saa kahlita yksityiseen sektoriin. Palkkaerot yksityiseen tulee korjata pidemmällä palkkaohjelmalla ja asian toteuttamiseen tulee saada riittävä seuranta.

Kilpailukykysopimus kohtelee julkisen sektorin työntekijöitä rankemmin kuin ns. avoimen sektorin työntekijöitä. Julkisten palveluiden kiristäminen tai julkisen sektorin työntekijöiden kyykyttäminen eivät tuo teollisuudelle lisää tilauksia tai työpaikkoja.

Koko yhteiskunnan toiminnan sekä työllisyyden ja talouden vahvistumisen kannalta on välttämätöntä, että julkisen sektorin työntekijöiden palkkoja ja muita palvelussuhteen ehtoja parannetaan.

Kuntasektorin työntekijät tuottavat työllään hyvinvointipalveluja, jotka takaavat yhteiskunnan perusrakenteet ja turvallisuuden. Hyvinvointipalvelut auttavat myös vientialoja parantamaan tuloksellisuutta ja bruttokansantuotetta. On tärkeää ymmärtää, että julkinen ja yksityinen sektori tukevat toisiaan.

KMV

JUKOn luottamusmieskautta
kunnissa jatkettiin vuodella

JUKOn kunnan neuvottelu­kunta päätti huhtikuussa jatkaa kuntien ja kuntayhtymien luottamusmieskautta vuodella 31.7.2019 saakka. Kauden jatkamisen perusteena on maakuntien perustaminen ja uusi sote-rakenne 1.1.2019 lukien.

Mikäli uudistuksen aikataulu muuttuu, neuvottelukunta arvioi tilanteen uudelleen. Mikäli pääluottamusmies tai luottamusmies ei jatka tehtävässään jatketun luottamusmieskauden 1.8.2019 loppuun saakka, järjestetään vaali uuden luottamusmiehen valitsemiseksi. Ohjeistus JUKOn kuntasektorin vaaliohjeessa (http://www.juko.fi/kunta/materiaalipankki/vaaliohje/).

Maakuntiin siirtyvien JUKOn pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten osalta luottamusmieskausi ja luottamusmiesvaali tullaan ohjeistamaan myöhemmin erikseen. Lisätietoa järjestöpäällikkö Jarmo Niskaselta (jarmo.niskanen (at) juko.fi).

 

Askel taakse – sote- ja maakuntauudistus siirtyy

Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan perustamista on myös siirrettävä.

Hallitus päätti 5.7.2017 sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluaikataulun muuttamisesta perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella. Uudistuksen voimaantuloa myöhennettiin vuodella eli 1.1.2020 asti. Aikataulumuutoksella on myös vaikutuksensa valtion lupa- ja valvontavirastolle Luovalle, jonka perustaminen ja toiminnan käynnistäminen on ollut kytkettynä uudistuskokonaisuuden aikatauluun. Valtion henkilöstöä edustavat järjestöt ovat yhdessä antaneet kannanoton siitä, että Luovan valmistelua tulee jatkaa niin, että uusi virasto perustetaan myös vuoden 2020 alusta sekä niin että kaikkien tehtävien ja henkilöstön siirtyminen sinne tapahtuu samanaikaisesti.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn hallitus on nimennyt uuden Maakunnan neuvottelukunnan, jonka alaisuuteen perustettiin kaksi jaostoa: terveydenhuoltojaosto sekä valtion jaosto. Valtion jaosto toimii määräaikaisena siirtymäkauden ajan. Maakunnan neuvottelukunnan tehtävänä on huolehtia maakuntiin kunnista ja valtiolta siirtyvien jäsenten edunvalvonnasta.

AV

 
 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.