07.06.2018

Evästauolla

Helena Herttuainen

mentorointi

Mentoroinnista verkostoja ja näkemyksiä työelämästä, hae mukaan!

Mentorointi soveltuu kaiken ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville.

Se on keino hankkia verkostoja omalle alalle, rakentaa siltaa opiskelun ja työelämän välille sekä suunnitella opintoja, valmistumisen jälkeistä uraa tai kehittää nykyistä uraa. Loimu järjestää puitteet mentoroinnille ja antaa tukea parityöskentelyyn. Lisäksi ohjelmaan kuuluu ryhmätilaisuuksia osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen teemojen ympärillä.

Haku on auki

Ohjelmaan haetaan hakulomakkeella, joka löytyy Loimun verkkosivuilta. Lomakkeen tiedoista tulee käydä selville seuraavat asiat:

  • Miksi haluat mukaan mentoroitavaksi
  • Mitä odotat mentoroinnilta
  • Minkälaiseen alaan haluat suuntautua tai tutustua sekä
  • Millaista henkilöä tai kenet toivot saavasi mentoriksesi.

Haku keväällä 2018 alkavaan mentor-ohjelmaan päättyy 5.10.2017. Liitä hakemukseesi myös ajan tasalla oleva cv.

Ehdokkaat saavat hakupäivämäärän jälkeen sähköpostia, jossa hakijat ohjataan tekemään esitehtäviä verkkovalmennuksen kautta. Verkkovalmennuksen esitehtävien tekoon on varattu aikaa kaksi viikkoa, jonka jälkeen jokainen saa kutsun videohaastatteluun. Jokainen hakija haastatellaan verkkovalmennuksen ja videohaastattelun jälkeen vielä henkilökohtaisesti. Mentorointiin valituksi tulemisen edellytyksenä on kaikkiin hakuprosessin vaiheisiin osallistuminen.

Mentorointi vaatii sitoutumista ja aktiivisuutta

Edellytämme, että olet valmis sitoutumaan omaan projektiisi vuodeksi ja käyttämään siihen aikaa vähintään noin kaksi tuntia kuukaudessa. Lisäksi sinun tulee olla valmis etsimään itsellesi sopivia mentor-­ehdokkaita sekä hankkimaan itsenäisesti, mutta liiton yhteyshenkilön tukemana, itsellesi mentori. Loimulla on muutamia mentor­-ehdokkaita valmiina, mutta usein juuri sopivaa profiilia ei löydy valmiina. Silloin mentorehdokkaat on etsittävä esimerkiksi LinkedIn:n kautta. Jos olet opiskelija, edellytämme, että olet hakuhetkellä vähintään toisen vuoden opiskelija.

Vuoden aikana aloittaa kaksi ryhmää, yksi keväällä ja toinen syksyllä. Ryhmät aloittavat, jos aloittavia pareja on vähintään 10. Syksyllä 2018 alkavaan ohjelmaan haetaan helmikuussa 2018. •

teksti Suvi Liikkanen
Kuva Ingimage

 

Lisätietoa mentoroinnista saat osoitteesta https://www.loimu.fi/urapalvelut/mentorointi ja urapalvelupäällikkö Suvi Liikkaselta suvi.liikkanen (at) loimu.fi. Mentorointi järjestetään yhteistyössä Agronomiliiton kanssa.

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.