07.06.2018

Evästauolla

Helena Herttuainen

vedenalainen

Mikä ihmeen VELMU?

VELMU-karttapalvelun kautta voi tarkastella vaikkapa yksittäisiä lajihavaintoja, kartoitusmenetelmiä, suojelualueita tai ihmistoimintaa. Ympäristöministeriö järjestää karttapalvelun käyttökoulutuksia syksystä 2017 alkaen.

VELMU on vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma, joka toteutettiin vuosina 2004–2015. Ohjelman aikana kartoitettiin Suomen rannikon vedenalaisia luontotyyppejä. Tavoitteena oli luoda yleiskuva lajien esiintymisestä ja kehittää helppokäyttöinen vedenalaisen luontotiedon hallintajärjestelmä.

Tämän suururakan aikana on kerätty tietoa merialueemme levistä, kasveista, selkärangattomista eliöistä, kaloista sekä merenpohjan geologisista ominaisuuksista. Aineistoa on 96 500 videopisteeltä ja 23 200 sukelluspisteeltä sekä tuhansilta pohjaeläin- ja kalanpoikasnäytepisteiltä. VELMU-ohjelma ei suinkaan ole loppunut kuin seinään vuonna 2015, vaan kartoituksia jatketaan vuosittaisten suunnitelmien mukaan, painottaen niitä alueita, joista on vähiten tietoa ja alueita, jotka ovat vedenalaisilta luonto­arvoiltaan erityisen tärkeitä.

Mistä kaikki kerätty tieto löytyy? Vastaus on VELMU-karttapalvelusta. Karttapalvelun on tarkoitus toimia vedenalaisen luontotiedon hallintajärjestelmänä, ja sitä on kiivaasti kehitetty toimimaan juuri tätä käyttötarkoitusta varten.

VELMU-ohjelman raakatietoa on jalostettu käytettävämpään muotoon, ja sitä on siirretty karttapalveluun, jossa tieto on sekä viranomaisten että kansalaisten käytettävissä. Karttapalvelun kautta voi tarkastella vaikkapa yksittäisiä lajihavaintoja, kartoitusmenetelmiä, suojelualueita tai ihmistoimintaa. Mallinnuksia tutkimalla saa laajan katsauksen Suomen meriluontoon, esimerkiksi merenpohjan maalajeihin, rakkohaurun (Fucus vesiculosus) levinneisyyteen tai näkösyvyyteen. Kartta­palvelusta löytyy lisäksi upeita kuvia ja video­pätkiä koko Suomen merialueelta.

VELMU-karttapalvelu julkaistiin jo alkuvuodesta 2016. Karttapalvelun käyttö ympäristöhallinnossa on toistaiseksi jäänyt satunnaiseksi ja on keskittynyt pääosin niihin toimijoihin, jotka tavalla tai toisella ovat olleet mukana VELMU-ohjelman toteuttamisessa. Ympäristöministeriö on tämän takia päättänyt järjestää karttapalvelun käyttökoulutuksia syksystä 2017 alkaen.

Koulutuksien on tarkoitus tavoittaa kaikki ne sidosryhmät, jotka hyötyvät VELMU-karttapalvelun tarjoamasta tiedosta, eli aluehallinnon ja kuntien viranomaiset, liitot ja järjestöt, konsultit ja yritykset. Koulutukset räätälöidään Suomen eri rannikkoalueille soveltuviksi ja niissä käsitellään eri toimialoille tärkeitä käyttöominaisuuksia huomioiden alueiden erityispiirteitä. Koulutuksien avulla halutaan tarjota toimijoille niitä työkaluja, joita tarvitaan karttapalvelun tiedon tehokkaaseen ja oikeanlaiseen käyttöön.

Ehkä inspiraatio iski ja päätit itse käydä kurkkaamassa, mikä ihme tämä VELMU-karttapalvelu oikein on. Tunsitko hukkuvasi tietoon tai oliko sinulla vaikeuksia tietää miten tietoa tulee tulkita? Älä huoli, karttapalvelun koulutuksissa käydään läpi juuri näitä asioita. Jos koet, että karttapalvelun käytöstä on hyötyä työssäsi tai vaikka työkaverisi työssä, vihjaa koulutuksista ja tulkaa mukaan. Koulutuksia järjestetään mahdollisuuden mukaan sekä paikan päällä että etäyhteydellä. Toivon mukaan voit jossain vaiheessa todeta että VELMU-karttapalvelu on yhtä vedenalaisen tiedon juhlaa! •

Ota yhteyttä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen saadaksesi lisätietoja!
Kontakta Egentliga Finlands
NTM-central för mera information!
Suunnittelija Jolanda Linsén
linsen.jolanda (at) ely-keskus.fi,
+358 29 502 3064

 

VELMU-kartportalen, finns också på svenska!

Från och med hösten 2017 kommer det att ordnas utbildningstillfällen för VELMU-karttjänsten. Karttjänsten innehåller den information som samlats in under VELMU-inventeringarna och är avsedd att utnyttjas inom miljöförvaltningen, framförallt i samband med planering och naturskydd. Utbildningarna finns till för att ge aktörer de verktyg som behövs för att kunna utnyttja informationen på ett effektivt och korrekt sätt. Utbildningarna arrangeras enligt möjlighet på plats längs den finska kusten och som distansutbildningar.

Lisätietoja:
VELMU-ohjelma: http://www.ymparisto.fi/velmu VELMU-karttapalvelu: http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/ ”Merten aarteet - löytöretki Suomen vedenalaiseen meriluontoon” on syksyllä 2017 julkaistava kirja johon on kerätty VELMU-ohjelman tietoa kahden kannen väliin (painettuna ja e-kirjana) https://www.gaudeamus.fi/merenaarteet/

 

teksti Jolanda Linsén
Kuvat Heidi Arponen

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.