26.11.2018

Meidän polkumme

Helena Herttuainen

sukupuoli

Kieli muuttuu

Suomessa käydään nyt vilkasta keskustelua sukupuolineutraaleista titteleistä. Aamulehti linjasi suosivansa vastaisuudessa sukupuolineutraaleita titteleitä, esim. eduskunnan puhemiestä nimitetään tästä lähtien Aamulehdessä puheenjohtajaksi.

Suomen kielen lautakunta arvioi taannoin, että sukupuolineutraaleja ilmauksia kannattaa suosia varsinkin luotaessa uusia nimikkeitä. Lautakunnan mukaan myös vakiintuneita titteleitä on hyvä tarkastella kriittisesti ja muuttaa tarvittaessa. Kirjoitettu ja puhuttu kieli luo ja ylläpitää kielenkäytön malleja, jotka taas joko edistävät tai estävät tasa-arvoa, lautakunta arvioi.

Mutta millä vanhat tittelit sitten voisi korvata?

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.