Millainen työtila sinulla on?

Työyhteisön työtä tukee turvallinen ja terveellinen työtila. Se on ergonomisesti toimiva, yhteisöllisyyttä ja yhdessä oppimista edistävä sekä yksilöllisyyttä kunnioittava. Työtilan pitäisi tukea myös työprosessien sujuvuutta.tuula_kilpelainen

Aika paljon vaatimuksia työtiloillemme, kuinka moni tunnistaa tuosta oman työtilansa? Tänä päivänä monetkaan monitoimitilat eivät tähän yllä. Vaikka monitoimitilaan siirtymistä perustellaankin henkilöstön tarpeilla, tiedon kulun paranemisella ja ihmisten kanssakäymisen lisääntymisellä, tilat eivät kuitenkaan toimi, kuten on toivottu.

Uudet työtilat tarjoavat toki usein monipuolisia mahdollisuuksia erilaisille tavoille tehdä työtä. Tulee lisää avaruutta ja valoa. Usein kuitenkin unohdetaan monitoimitilan rauhattomuus. Puhelintuolit, vetäytymiskopit ja hiljaiset alueet eivät estä tarpeeksi äänen liikkumista, puhe kuuluu usein häiritsevästi, kun missään ei ole seiniä. Sisustus toki yritetään tietysti tehdä vaimentavaksi, mutta entä sitten sisäilmaongelmat, tai kun kokolattiamatot likaantuvat.

Toimivan työtilan luominen edellyttää ymmärrystä työn sisällöstä ja sen vaatimista tiloista. Tässä paras asiantuntija on henkilöstö itse. Kun henkilökunta saa itse osallistua ja vaikuttaa suunnitteluun, syntyy paras tulos. Hyödyt tuntuvat olevan nykyään usein kuitenkin enemmän taloudellisia kuin työn tehokkuuteen ja työntekijöiden viihtyvyyteen liittyviä. Vaikka puhetta on paljon, tuntuu, että lopulta vain jotkut muutamat työnantajat osaavat ajatella alaisiansa työyhteisön tärkeimpänä voimavarana.

Loimun toimitusneuvosto kokoontui seminaariin syyskuussa. Toimitusneuvosto on todella tärkeä väline lehden kehittämiseen. Tapaamisissa kaikki lehden numerot käydään vuorollaan kohta kohdalta läpi: mikä on parasta, mikä on huonointa, minkä voisi jättää pois, minkä voisi tehdä paremmin, mitä puuttuu. Myös jokainen kansikuva analysoidaan, millainen kuva, onko värit kohdallaan, onko nostoja liikaa vai kenties liian vähän. Tämän session jälkeen käydään läpi tulevaisuutta: listataan mahdollisia teemajuttuja, mitä työelämässä tapahtuu, kuka on asiantuntija milläkin alalla ja paljon muuta. Tällainen yhdessä tekeminen on paljon enemmän kuin osiensa summa. Myös palaute ja kannustus ovat tärkeitä meille itse kullekin. •

Tuula Kilpeläinen • päätoimittaja

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.