26.11.2018

Meidän polkumme

Helena Herttuainen

uniforst

Uniforst haluaa pitää yllä jäsentensä työelämävalmiuksia. Kuvassa Kimmo Tiilikainen avaa uniforstilaisille kokemuksiaan johtajuudesta Uniforstin Johtaja-Akatemiassa tammikuussa 2016.

 

Opiskelijoiden oma työyhteisö - Metsäylioppilaiden osuuskunta Uniforst

Helsingin yliopiston Metsäylioppilaiden osuuskunta Uniforst raottaa ovea työelämään etsimällä jäsenilleen kannustavia työmahdollisuuksia metsäsektorin eri toimijoiden keskuudesta. Osuuskunta perustettiin, jotta alan opiskelijoiden keskuudessa piilevä tietotaito voitaisiin nostaa esiin ja käyttöön jo opintojen aikana. Uniforstin toimintaan kuuluu tärkeänä osana myös jäsenten työelämävalmiuksien ylläpito ja kehittäminen esimerkiksi koulutuksia järjestämällä.

Osuuskuntatoiminnalla on yhteisiä piirteitä esimerkiksi ainejärjestötoiminnan kanssa. Molemmissa muodostuu yksi opiskelijaelämän mieleenpainuvimmista yhteisöistä. Tärkeänä erona on kuitenkin se, että Uniforstilla on osuuskuntana selkeä työelämään valmistava missio – se haluaa rakentaa vahvan sillan opiskelijoiden ja työnantajien välille.

Työntekoa opintojen ohella

Metsäekonomiaa pääaineenaan toista vuotta opiskeleva Tuomas Vihtkari on ehtinyt työllistää itsensä jo useamman kerran Uniforstin kautta.

– Tekemäni työkeikat ovat olleet monipuolisia, aina datan käsittelystä ja analysoinnista yritysvieraiden vastaanottoon ja avustamiseen. Lyhyem­milläkin keikoilla olen päässyt kehittämään työelämässä vaadittavia perustavanlaatuisia taitoja, kuten yritysmaailman small talkia ja verkostoitumista. Keikoilla olen myös päässyt vahvistamaan englantia työkielenä.

Tarjottavat työkeikat vaihtelevat vaativuustasoltaan ja pituudeltaan. Työntekoa Uniforstin kautta on pidetty joustavana ja antoisana tapana työskennellä opintojen ohella.

– Parasta on, että töitä ei tarvitse aktiivisesti etsiä, vaan tilaisuuteen voi tarttua spontaanisti itselle sopivan työkeikan ja ajankohdan osuessa kohdalle. Siksi työnteko onkin onnistunut niin mutkattomasti opiskelun ohella, eikä pieni lisätietestikään ole haitannut, Vihtkari tuumaa.

Opintotukiasioissa pätevät samat pelisäännöt kuin muutenkin opintojen ohella työskenneltäessä: tiettyyn rajaan asti töitä saa tehdä ilman, että opintotuesta nipistetään.

Jokainen työhakuprosessin läpikäynyt tietää, miten puuduttavalta se voi joskus tuntua. Kokemus työnhausta voi toisinaan kuitenkin olla jopa positiivinen.

– Uniforstilta työkeikkojen hakeminen on motivoivaa, sillä yleisesti ottaen hakijoita on vähemmän kuin esimerkiksi useissa kesätyötehtävissä. Hakuprosessiin jaksaa panostaa, kun itsellä on sellainen tunne, että työnsaannin mahdollisuudet ovat hyvät. Lisäksi työtarjouksia on helppo bongata esimerkiksi Facebookista omista ryhmistämme.

Toisenlainen vaihtoehto

Uniforst tarjoaa myös mahdollisuuden hallitustyöskentelyyn, jossa voi kerryttää työelämätaitoja hieman eri vinkkelistä.

– Työ hallituksessa vaatii oma-aloitteisuutta ja uskallusta tarttua haasteisiin. Välillä haasteellinenkin työ on palkitsevaa, kun toiminnan kehittämiseen ja lopputulokseen pääsee itse vaikuttamaan. Hallitustehtävissä alamme toimintakenttä ja työmarkkinat ovat tulleet tutuiksi ja yrittäjyydestä on oppinut paljon lisää, kertoo Uniforstin hallituksen puheenjohtaja Ville Sorsa.

Osuuskuntatoiminnasta on tullut suosittua opiskelijoiden keskuudessa; yliopisto-opetus antaa opiskelijalle tietopohjan työtehtäviin teoreettisemmalla tasolla, kun taas osuuskuntatoiminta keskittyy panostamaan käytännönvalmiuksiin. •

teksti Anni Kettunen, Uniforst

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.