Tuotetta tarvitaan, brändiä halutaanjukkamatilainen

Onko Loimu sinun mielestäsi brändi? Loimu on jäsenkuntansa työelämän asiantuntija ja se tuottaa jäsenilleen lisäarvoa heidän työelämässään – tätä voidaan pitää eräänlaisena Loimun brändikuvauksena. Tämä meidän uusi yhteinen Loimumme on nyt lähtenyt sellaiseen vauhtiin, jota siltä on odotettu ja on sopinutkin odottaa. Matkalla on ollut myös hieman käynnistymisongelmia, mutta kohti valoisampaa tulevaisuutta olemme silti pyrkimässä. Iso kysymys kuuluukin, että halutaanko Loimua?

Minä ainakin haluan työelämääni lisä­arvoa Loimusta ja olen sitä jo saanutkin, kun olen apua pyytänyt. Sillä Loimu on jäsentensä edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Ja sinä jäsenkollegani saat olla vakuuttunut siitä, että myös sinä saat oman työelämäsi eri vaiheisiin varmasti apua Loimusta, mikäli sinä itse sitä pyydät. Loimussa on juuri sinua varten toimihenkilöinä ammattilaisia ja luottamushenkilöinä kollegojasi. Luota heihin, sillä he tekevät työtään juuri sinua varten. Mikäli sinulla on avun tarvetta, niin älä arkaile vaan kysy.

Meillä kaikilla on luontainen pyrkimys riittävän rauhalliseen elämänmenoon ja tämä koskee myös työelämäämme. Työmarkkinoilla tapahtunut kehitys on johtanut siihen, että työelämäämme paljon vaikuttavat työmarkkinasopimukset ovat yhä enemmän siirtymässä valtakunnan tasolta kohti liitto- ja työpaikkakohtaisia sopimuksia. Jokainen meistä ymmärtää sen, että näissä tärkeissä neuvotteluissa ammattiavun saaminen on tavattoman tärkeää onnistuneiden loppu­tulosten saavuttamiseksi. Siksi

Loimun merkitys oikeasti kasvaa jokaiselle meistä sen jäsenistä. Näin se menee nykyisin. Loimun brändäyksessä tämä ensimmäinen toimintavuosi on tärkeä. Valtuusto on aloittanut 4-vuotisen toimikautensa ja kohta valitaan siirtymäkauden jälkeinen hallitus valtuuston loppukauden ajaksi. Organisaation tärkein resurssi ovat oikeat ihmiset oikeilla paikoilla, siksi meidän kaikkien odotukset myös uutta toiminnanjohtajaamme Mikko Saloa kohtaan ovat toiveikkaat. Oma toiveikkuuteni sai katetta, kun tapasin Mikon ensimmäisen kerran valtuustoseminaarissa syyskuussa. Mikko osoittautui ammatti­mieheksi ja joukkuepelaajaksi, joka on aidosti kiinnostunut sinusta Loimun jäsen.

Muutama vuosi sitten olin mukana JET-valmennuksessa, jossa valmentajat esittivät tuon sloganin ”Tuotetta tarvitaan, brändiä halutaan.” Virne naamalla valmentajat jatkoivat siitä sanomalla, että: ”Tämän pohjalta voikin jokainen aviomies miettiä sitä, että kumpaako hän itse on kotonaan.” Huumorilla sävytettynäkin tämä brändiasia on joka tapauksessa varsin keskeinen haaste meille kaikille Loimun tulevaisuudessa. •

Jukka Matilainen
Loimun valtuuston 1. varapuheenjohtaja

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.