26.11.2018

Meidän polkumme

Helena Herttuainen

tommitimoharju

Tutkijankammiosta tien päälle

Mikrobiologi vaihtoi tutkimustyön kliinisen diagnostiikan tuotteiden myyntiin. Asiantuntijuudesta on etua kaupallisissakin tehtävissä.

Asiakkuuspäällikkönä bioMérieux Suomi Oy:ssä toimiva Tommi Timoharju myy sairaaloille bakteriologian tuoteperheen tuotteita. Tähän tehtävään hänellä on vankka asiantuntijatausta: laboratorioanalyytikon tutkinto sekä maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto mikrobiologiasta.

– Jo silloin kun opiskelin mikrobiologiaa, ajattelin että haluan töihin teollisuuteen tai yksityissektorille, Timoharju sanoo.

Työuransa hän aloitti kuitenkin tutkimuspuolella.

– Valmistuin vuonna 2008, ja alan työtilanne varsinkin yksityisellä sektorilla oli heikko. Jatkoin tutkimuksen parissa ja pääsin määräaikaiseen projektitutkijan toimeen bioprosessitekniikan laboratorioon Teknilliseen korkeakouluun.

Timoharju aloitteli TKK:ssa (nyk. Aalto-yliopisto) väitöskirjatyötä, mutta ei kokenut sitä omaksi jutukseen. Niinpä hän haki tutkimuksen lomassa aktiivisesti muita töitä.

Vuonna 2011 sitkeä työnhaku tuotti tulosta, ja Timoharju pääsi aloittamaan bioMérieux’ssä applikaatiospesialistin äitiysloman sijaisena. Työsuhde vakinaistettiin vuoden kuluttua, ja asiakkuuspäällikön (Account Manager) tehtävään hän siirtyi vuonna 2014.

Vuorovaikutus palkitsee

bioMérieux myy sairaaloille kliiniseen diagnostiikkaan liittyviä laitteita ja reagensseja, sekä huoltopalveluita ja koulutusta. Timoharjun asiakkaita ovat pääasiassa yliopistosairaalat ja keskussairaalat koko Suomessa, joten työhön kuuluu paljon tien päällä olemista.

– Työ on vapaata, ja saan suunnitella itse päiväni kuten haluan. Tiukkaa seurantaa ei ole ja toiminta perustuu luottamukseen. Työnteon mittarina käytetään tulosta, jossa tehtävien laiminlyöminen tietenkin heti näkyisi. Muiksi työn hyviksi puoliksi Timoharju listaa työn merkityksen ja edustamiensa tuotteiden vaikutuksen julkiseen terveydenhoitoon. Työssä pääsee myös olemaan ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa, mikä ei tutkijankammiossa istuessa aina toteutunut. Lisäksi uravalintaa motivoi kaupallisista työtehtävistä maksettava korvaus.

– Messuilla ja koulutuspäivillä näkee ja kuulee alan viimeisimmät suuntaukset kliinisessä diagnostiikassa. Varsinkin keskustelut asiakkaiden kanssa opettavat koko ajan uutta omasta alasta.

Myyntitöitä ei tarvitse pelätä

Kansainvälisesti toimivan bioMérieux’n tuotekehityskeskus sijaitsee Ranskassa. Työhön sisältyykin ajoittain matkustamista myös ulkomaille.

– Eri kulttuurit ja näiden toimintamallit ovat opettavaisia, Timoharju sanoo.

– Matkalaukkuelämä ja poissa kotoa oleminen voivat välillä kuluttaa, eivätkä välttämättä sovi kaikille. Myös perheeltä kysytään joustavuutta. Työhön liittyviä stressitekijöitä ja tulostavoitteita hän ei silti pidä sen kummempina kuin muuallakaan työelämässä.

– Muistan professorin sanat opiskeluajaltani: Jos lähdette kaupallisiin tehtäviin, niin heitätte hukkaan ammatillisen osaamisenne, Timoharju mainitsee.

– En koe lainkaan että opiskelut olisivat menneet hukkaan. Päinvastoin ne ovat luoneet vahvan pohjan asiantuntijuudelle. En ole katunut hetkeäkään lähtöä tälle alalle tai siirtymistä laboratoriohommista myyntiin.

Opiskeluaikana Timoharju ei tullut valinneeksi kaupallisia sivuaineita. Hänen mukaansa tutkijasta kaupallisiin tehtäviin siirtymistä ei kuitenkaan kannata pelätä.

– Isot yritykset kouluttavat työntekijänsä myyntitehtäviin. •

Loimun kaupan ala

Kaupan alalla työskenteleville akateemisesti koulutetuille henkilöille on perustettu oma liittoon kuuluva jäsenyhdistys, Loimun Kaupan Ala ry. Sen tavoitteena on saattaa kaupallisissa tehtävissä toimivat henkilöt yhteen verkostoitumaan sekä tarjota koulutuksia ja tilaisuuksia myyntityön tueksi uran eri vaiheissa.

 

teksti Tiina Lautala
Kuva Veikko Somerpuro

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.