kuvitus

Työehtosopimusneuvottelut tuloillaan

Alkamassa on työ- ja virkaehtosopimusten uusiminen eli ns. neuvottelukierros. Se käydään keskitetysti ammattiliittojen ja työnantajaliittojen välillä. Alakohtaisia neuvottelutavoitteita ollaan parhaallaan asettamassa eri aloilla. Eri alojen nykyiset sopimukset päättyvät eri aikoina, joten neuvotteluiden ajankohtakin vaihtelee aloittain.

Loimun jäsenten osalta neuvottelut hoituvat pääosin neuvottelujärjestöjen toimesta: Valtion ja kunnan sekä yliopistojen sopimukset neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja yksityisen sektorin alat puolestaan Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Loimulla on metsäalalla muutama aivan omakin työehtosopimus, josta neuvotellaan itse. Loimun neuvottelupäälliköt toimivat omien alojensa neuvotteluissa joko vastuullisina neuvottelijoina tai ovat muutoin mukana neuvotteluprosessissa.

Talous on kääntynyt vihdoin selkeästi parempaan suuntaan. Talouskasvuennuste kuluvalle vuodelle on noussut jo melkein kahteen prosenttiin ja vuodelle 2018 sen arvioidaan lähentelevän kolmea prosenttia. Tämän myötä on selvää, ettei palkansaajapuoli ole enää tyytymässä miinusmerkkisiin tai nollatason ratkaisuihin, vaan nyt edellytetään palkankorotuksia. Julkisella sektorilla on syytä lisäksi erikseen arvioida, onko enää mitään perustetta kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksille.

Tavoitteita asetetaan ja niiden takana ollaan

Loimussa kunkin sektorin työmarkkinatoimikunnat osallistuvat neuvottelupäällikköjen kanssa neuvottelutavoitteiden asettamiseen. Tavoitteita käsitellään myös hallituksessa ja ne viedään sitten neuvottelujärjestöihin, joissa ne sovitetaan yhteen. Seuraavassa vaiheessa tavoitteita käsitellään yhdessä muiden keskusjärjestöjen alaisten neuvottelujärjestöjen kanssa ja yritetään löytää palkansaajien yhteisiä näkemyksiä.

Osa tavoitteista on varmasti kaikille yhteisiä, mutta erilaisia näkemyksiä on ainakin siitä, millaisia palkankorotusten tulisi olla. Akavalainen kenttä kannattaa prosentti­perusteisia korotuksia, muut euromääräisiä tai näiden yhdistelmää.

Varsinainen neuvotteluaika on tiivistä ja hektistä aikaa neuvottelijoille. Pahimmillaan neuvotteluja on aiempina aikoina käyty yömyöhää myöten. Neuvottelijoille on tärkeätä, että heillä on takanaan vahva ja yhtenäinen jäsenkunta, jolle ollaan hakemassa hyvää sopimusta. Se tarkoittaa myös sitä, että liitoilla on uskottava ja hyvin valmisteltu järjestöllinen valmius toteuttaa viime kädessä myös työtaistelutoimia esitettyjen vaatimusten tueksi. Järjestöllinen valmius onkin parhaimmillaan voiman näyttöä, ei sen käyttöä! •

arjavaris

Lisätietoja eri alojen neuvottelu­tilanteesta saa Loimun eri sektoreiden neuvottelupäälliköiltä, yhteystiedot löytyvät Loimun nettisivuilta www.loimu.fi

Kannattaa myös seurata neuvottelu­järjestöjen JUKO:n ja YTN:n nettisivuja ja twitteriä.

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.