26.11.2018

Meidän polkumme

Helena Herttuainen

demola

Demola opettaa yrittäjämäistä toimintatapaa

Demola on jo 15 maan korkeakouluissa toimiva konsepti, joka kokoaa yhteen yritykset, opiskelijat, tutkijat, asiantuntijat ja opettajat.

Ideana on, että yritysten ongelmia ja haasteita ratkotaan monitieteisissä tiimeissä. Mutta sitä ei tehdä perinteiseen tapaan alihankintana, jossa yritys antaa tehtävän opiskelijoille ja jää odottamaan tuloksia.

– Yhteisellä ohjatulla tekemisellä saadaan merkittävästi parempia oivalluksia, Demolan toimitusjohtaja Ville Kairamo sanoo.

Kairamo kertoo, että Demola sai alkunsa keskusteluista teollisuusyritysten kanssa. Niillä oli tarve löytää uusia näkökulmia ongelmien ratkaisuun ja tulevaisuuden visiointiin.

Demola toimii niin, että yritykset pääsevät mukaan maksamalla pienen osallistumismaksun. Hankekuvaukset laitetaan nettiin. Opiskelijat hakevat mukaan itseään kiinnostaviin hankkeisiin. Hakijoista valitaan sopivimmat niin, että jokaista ongelmaa tulee ratkaisemaan mahdollisimman monipuolinen tiimi.

Tiimiä ei jätetä työskentelemään yksin.

– Yhdessä etsitään ratkaisuja, Demola Oulua vetävä Pekka Silvén kertoo. Mukana on niin yrityksen edustajia, opiskelijoita ohjaavia opettajia kuin tarpeen mukaan tarvittavia asiantuntijoita.

– Demola on kokeilualusta, jolla voidaan kokeilla hurjempiakin juttuja, Demola Oulun fasilitaattori Simo Kekäläinen huomauttaa. Osa kehitetyistä ratkaisuista toimii ja niitä lähdetään viemään yrityksissä eteenpäin. Osa taas ei johda jatkotoimiin.

– Se on kuitenkin arvokasta tietoa yritykselle, Kekäläinen huomauttaa. Onnistuneista tuloksista yritys maksaa lisenssimaksun projektiin osallistuneille opiskelijoille.

– 70–80 prosenttia projekteista päätyy lisensointiin, Silvén mainitsee. Kymmenen vuoden aikana kiinnostus Demolaan on lisääntynyt.

– Jo yli 10 000 osallistujaa on ollut mukana, Kairamo kertoo. Osallistujilla on mahdollisuus päästä ratkomaan todellisia haasteita ja saada siitä opintopisteitä.

Tänä syksynä Oulussa huomattiin, että myös jatko-opiskelijoita hakeutui Demola-toimintaan entistä enemmän. Houkuttelevana tekijänä voi olla yrittäjämäisen toimintatavan oppiminen ja jalansijan saaminen tehtävän antaneeseen yritykseen.

– Yli 10 prosenttia Demola-toiminnassa olleista työllistyy suoraan yritykseen, Kekäläinen kiteyttää.

teksti Maarit Jokela, kuva Niko Raappana, Studio P.S.V.

Loimun yrittäjäjäsenten neuvontapalvelu

Yrittäjän neuvontapalvelun tarkoituksena on antaa tietoa ja neuvontaa erilaisista yrittäjyyden muodoista, sivu- ja päätoimisesta yritystoiminnasta, työttömyysturvan ja yrittäjyyden yhdistämisestä sekä neuvoa yleisissä yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa. Yrittäjäjäsenten neuvonnasta vastaa neuvontalakimies Janet Virtanen,
janet.virtanen (at) loimu.fi tai 09 6226 8553.

 
 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.