26.11.2018

Meidän polkumme

Helena Herttuainen

valkila

Faktoista vaikuttavaan viestintään

Pohdi, mikä on viestisi, ole läsnä ja innosta yleisöä. Näillä ohjeilla voi saada kehitettyä omia esiintymistaitojaan. Samalla pidetyn puheen tai esityksen vaikutus kuulijoihin kasvaa suuremmaksi.

Viestintäalan asiantuntija, kouluttaja Oili Valkila johdatti Loimun jäsenistöä vakuuttavan asiantuntijaviestinnän saloihin lokakuussa Oulussa, Turussa ja Helsingissä. Hän kehotti käyttämään aikaa huolelliseen suunnitteluun.

Tunne vahvistaa viestiä

Ensinnäkin esityksen tavoite tulee miettiä sen kautta, kenelle ja miksi on puhumassa. Kannattaa pohtia etukäteen, mitä kuulija­ryhmä tietää tai ymmärtää jo ennalta, ettei puhu liian vaikeilla termeillä. Valkilan mukaan yleisö pitää mieluummin saada tuntemaan itsensä fiksuksi kuin pudottaa heidät kärryiltä. Jo tämä voi olla kompastuskivi asiantuntijoiden viestinnässä.

Toiseksi tulee miettiä, mihin tunnetilaan kuulija jää esityksen jälkeen, ja kuinka se liittyy isompaan tavoitteeseesi. Luotko puheellasi toiveikkuutta, annatko inspiraatiota vaiko rakennatko esimerkiksi luottamusta? Kolmas tavoite liittyy siihen, miten haluaa kuulijoiden toimivan esityksen jälkeen eli minkä muutoksen tai vaikutuksen saat aikaan.

Esityksen sisältö kannattaa määritellä itselle ensin kolmen lauseen avulla. Näin ajatuksen kiteytyessä ja näkökulman löydyttyä esityksestä karsiutuvat turhat rönsyt. Tärkeintä ydinasiaa kannattaa korostaa eri vaikuttimien kautta; mielikuvin, tarinoin ja kielikuvin, ja lisäksi valita viestin tueksi parhaat argumentit.

Aristoteleen oppien mukaan puheen vakuuttavuutta määrittävät tekijät ovat 'logos' eli faktatieto, 'ethos' eli puhujan olemus ja 'pathos' eli tunne. Valkilan mukaan suomalaisilla puhujilla onkin yleensä kunnossa faktatieto. Kaksi muuta tekijää, 'ethos' ja 'pathos' jäävät sen sijaan usein vajaiksi, mikä syö esityksen vakuuttavuutta. Hyvä puhuja antaa myös muita kuin faktapohjaisia syitä kuunnella, ja hänen olemuksensa puhuu samaa kieltäviestin ja kuulijakunnan kanssa.

Rakenne syntyy palasista

Esityksen tulee ensinnäkin koostua sel­keästä rakenteesta. Alun pitää herättää ihmettelemään, aihe tulee käsitellä kunnolla keskivaiheen aikana ja loppuun kannattaa upottaa mukaan otettava, take away -viesti. Erityisten pitkien esitysten rakentaminen pienemmiksi moduuleiksi auttaa esityksen mitoittamisessa.

Ylimääräistä materiaalia kannattaa varata mukaan siltä varalta, että keskustelua aiheesta syntyy toivottua vähemmän. Vuorovaikutuksen rakentamiseen ja yleisön osallistamiseen esityksen osaksi on syytä aina panostaa. Ennen lavalle menoa kannattaa myös hakea innostavaa asennetta yleisölle jaettavaksi.

Muistilinna johdattaa puheen läpi

Powerpoint ja muut tekniset esitysvälineet ovat Valkilan mukaan hyviä, mutta vain rengin asemassa. Ne eivät saa viedä yleisön huomiota väärällä tavalla. Esimerkiksi dioista suoraan lukeminen tai diojen täyttäminen tekstillä eivät auta välittämään ydinviestiä. Puhujana ei kannata myöskään kiintyä liikaa Powerpointiin, vaan harjoitella niistä irrottautumista ja yleisön kohtaamista.

Joskus asiantuntijan eteen tulee tilaisuuksia, joissa pidetään puhe ilman apuvälineitä. Niissä varmuutta esiintymiseen saa opettelemalla puheen ulkoa muistilinnan avulla. Mielikuvaharjoituksessa jonkin hyvin tutun suuren rakennuksen kuhunkin huoneeseen kuvitellaan puheen osa tapahtumana. Voimakas mielikuva puheen aihepiiristä auttaa muistamaan puheen vaihteet, kun mielikuvituksessa kävellään samalla rakennuksen käytävillä katsoen kuhunkin huoneeseen. Näin puheeseen suunniteltu sisältö tulee oikeassa järjestyksessä, eikä mikään puheen vaihe pääse unohtumaan, kun se rakentuu tutun pohjapiirustuksen varaan.

Oili Valkilan Helsingissä pidetyssä koulutuksessa paljon keskustelua aiheutti muun muassa erilaisten persoonien kanssa viestiminen. Kaikilla eri viestinnän osa-alueil­la vaikuttavaksi ja vakuuttavaksi viestijäksi on monella meistä vielä paljon kehitettävää, mutta Valkila suhtautuu asiaan lohduttavasti: ”Viestintätyyli on opittu asia, ja siten sitä voi myös muuttaa!” •

teksti Suvi Liikkanen, urapalvelupäällikkö
kuva Viivi Hautamäki

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.