26.11.2018

Meidän polkumme

Helena Herttuainen

jari_lehto

Lähdön tunnelmissa

Liityin Kemistiliittoon keväällä 1974. Jäsenyysaikaa on siis kohta 44 vuotta täynnä. Aktivoiduin liiton toimintaan kahdessa alayhdistyksessä 1980-luvun puolivälissä ja olin jossakin vaiheessa niiden puheenjohtajanakin. 1990-luku meni liiton valtuustossa ja hallituksessa, työpaikalla pääluottamusmiehenä. Uuden vuosituhannen alussa siirryin Luonnontieteiden Akateemisten Liiton toiminnanjohtajaksi. Ensi vuoden vaihteessa siirryn eläkkeelle Loimun vastaavasta tehtävästä.

Järjestötoimintaa ja edunvalvontaa on takana yli 50 vuotta. Kannattiko se? Onko jotakin saatu muutetuksi? Vuodesta 1974 lähtien ammattiyhdistysliike on korjannut komeita voittoja, joiden takana on ollut vaativa ja pitkä vääntäminen. Nyt ne tuntuvat monista itsestäänselvyyksiltä.

Kohta ay-urani alussa äitiyslomaa pidennettiin seitsemään kuukauteen ja pian myös isyyslomaakin sai 12 päivää. Vuosilomaa pidennettiin talvilomalla. Säädettiin opintovapaalaki, jonka turvin työssäkäyvät voivat täydentää osaamistaan. Opiskelumahdollisuuksia parannettiin myöhemmin myös aikuiskoulutustuella. 1980-luvun puolivälissä otettiin käyttöön ansiosidonnainen työttömyysturva, mikä merkitsi olennaista parannusta toimeentuloturvaan. Uudistuneella turvalla oli käyttöä seuraavan vuosikymmenen vaikeina lamavuosina. Niinkin myöhään kuin vasta 2010-luvulla saatiin työtaistelun avulla kemianteollisuuden ylemmät toimihenkilöt työehtosopimuksen piiriin.

Työturvallisuuslakia, työaikalakia, vuosilomalakia ja lukemattomia muita työntekoon liittyviä lakeja on paranneltu viime vuosikymmeninä. Vuorotteluvapaa on vakinaistettu. 1990-luvulta lähtien on tehty kolme isoa eläkeuudistusta, joista ensimmäinen koski vain julkista sektoria. Ay-liike on ollut ratkaisevassa osassa työeläkettä puolustettaessa. Tässä oli vahvasti lyhennetty luettelo aikaansaannoksista.

Työntekijän turva ja oikeudet ovat aivan eri mallissa kuin ennen. Mutta maailma ei ole tullut valmiiksi. Vielä tarvitaan uudistuksia. Vielä on liitoilla annettavaa, kun jäsenten työuria ja työllistymistä edistetään. Eivätkä menneiden vuosikymmenten saavutuksetkaan ole perustuslakiin kirjoitettuja. Lomarahoja on leikattu. Työaikalain uudistamisessa työantajajärjestö EK:n keskeinen tavoite on poistaa ylemmät toimihenkilöt lain soveltamisalan piiristä. Paikallisessa sopimisessa tarvitaan vahvoja ja osaavia palkansaajien edustajia. Työpaikkojen yhteistoiminnassa ollaan monessa talossa vielä varsin alkutekijöissä.

Siis kannattiko yrittää? Kyllä vain ja monia ilon hetkiä on saanut kokea. •

Jari Lehto

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.