26.11.2018

Meidän polkumme

Helena Herttuainen

metsahakkuu

Loimun omat sopimukset metsäalalla

Akavalaisten työehtosopimukset tehdään yleensä neuvottelujärjestöjen, joko Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n tai Julkisalojen koulutetut JUKO ry:n nimissä. Loimulla on kuitenkin kaksi omaa työehtosopimusta. Toinen on Loimun ja Suomen metsäkeskuksen välinen, toinen Loimun ja Tapio-konsernin eli Tapio Oy:n ja Tapio Silva Oy:n välinen.

Näiden työehtosopimusten muut allekirjoittajat ovat työntekijäjärjestöt METO – Metsäalan Asiantuntijat ry sekä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry. Työnantajapuolelta sopimuksen allekirjoittaa Palvelualojen työnantajat Palta ry.

Molemmat Loimun sopimukset on nyt irtisanottu, sillä muutoin ne jatkuisivat vuoden kerrallaan ilman korotuksia nykyisen kilpailukykysopimuksen tapaan. Uusien sopimusten neuvottelut ovat alkamassa, ja Loimun puolesta neuvotteluista vastaa neuvottelupäällikkö Jukka Sippola.

Suomen metsäkeskuksen työehto­sopimusta koskeva ensimmäinen neuvottelu oli 10.11. Tavoitteena on saada molemmat sopimukset neuvoteltua 31.1.2018 mennessä, jolloin nykyinen sopimuskausi päättyy.

Neuvottelukierros jatkuu

Metsähallituksen talokohtaisen sopimuksen neuvottelu alkaa viimeistään sen jälkeen, kun LTY-sektorin yleinen työehtosopimus on saatu neuvoteltua Palvelualojen työnantajat Paltan kanssa. Kirjainlyhenne LTY tulee aiemmin toimineesta Liikenne- ja Erityisalojen Työn­antajat LTY:stä, joka nykyisin on osa Palta ry:tä. LTY-sektorilla loimulaisia työskentelee mm. VTT:llä, Metsähallituksessa, Labtiumissa ja Suomen riistakeskuksessa.

Yleisen työehtosopimuksen allekirjoittaa akavalaisten puolesta YTN, ja Metsähallituksen sekä Labtiumin talokohtaisten sopimusten neuvotteluista vastaa Jukka Sippola.

Ylemmät toimihenkilöt YTN:n Suomen riistakeskusta koskevan työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2018. Neuvottelut käynnistyivät marraskuussa.

Ylemmät toimihenkilöt YTN:n yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2018. Neuvottelut käynnistyvät vuoden 2018 alussa. Näiden sopimusten neuvottelemisesta vastaa neuvottelupäällikkö Hanna Lehtimäki Loimusta. Muissa YTN:n tai JUKO:n sopimuksissa neuvotteluvastuu ei ole Loimussa. •

jukka sippola, neuvottelupäällikkö, Loimu

Väkeä vähennetään yt-neuvotteluilla

Stora Enso Metsän elokuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut työntekijöiden vähentämisestä päättyivät kahdeksan henkilön irtisanomiseen. Heistä kolme oli ylempiä toimihenkilöitä. Viime tilikaudella yli 400 miljoonan euron tuloksen tehneellä Stora Ensolla ei ollut taloudellisia perusteita väen vähentämiseen, vaan kyse oli puhtaasti halusta tehdä vielä parempaa tulosta. Yhtiön aloittaman kannattavuuden lisäparantamisohjelman tarkoituksena on pienentää konsernin vuosikustannuksia 50 miljoonalla eurolla vuoteen 2018 mennessä. Henkilöstöjärjestöt jättivätkin eriävän mielipiteen neuvottelupöytäkirjaan.

Metsähallituksessa käynnistyi 1.11. henkilöstön vähentämiseen liittyvä yhteistoimintaneuvottelu. Vähennystarpeen arvellaan olevan korkeintaan 15 henkilöä konsernitoiminnoissa, jossa työskentelee nyt satakunta henkilöä. Metsähallituksen yt-neuvottelut aloitettiin kiitettävän avoimesti hyväksymällä järjestöjen edustajat osallistumaan neuvotteluihin asiantuntijoina. Loimusta yhteistoimintaneuvotteluihin osallistuu neuvottelupäällikkö Jukka Sippola. Metsähallitus käy lisäksi erikseen metsurien lomauttamista koskevat yt-neuvottelut.

Myös yksityismetsätalouden edistämisorganisaatio Suomen metsäkeskus käynnisti yllättäen 13.11. yt-neuvottelut hakeakseen henkilöstökuluihin 1,2 miljoonan euron säästöjä, mikä vastaa 20 henkilötyövuotta. Yhteistoimintaneuvottelu koskee koko henkilöstöä (n. 600).

Metsäkeskuksen toiminta on pitkälti riippuvainen valtionavusta. Siksi on outoa, että yt-kutsu tuli ennen kuin valtion lopullinen budjetti vuodelle 2018 on hyväksytty eduskunnassa. Esimerkiksi Loimun antamassa lausunnossa 25.10. eduskunnan valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostolle esitetään metsäkeskuksen valtionavun nostamista esitetystä vuonna 2018. Valtion vuoden 2018 budjettiesityksessä metsäkeskuksen valtionapua ehdotettiin pienennettäväksi 39,4 miljoonaan euroon ja vuonna 2019 kehykseen on merkitty 38,4 miljoonaa euroa, kun valtionapu kuluvana vuonna oli 41,2 miljoonaa.

 
 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.