26.11.2018

Meidän polkumme

Helena Herttuainen

taulukko

Luonnontieteiden koulutusmääriä vähennetään

Keväällä 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi yliopistojen ja ministeriön välillä käydyt tulosneuvottelut vuosille 2016–2020. Neuvotteluissa on sovittu koulutusmäärien vähentämisestä luonnontieteellisillä aloilla.

Kokonaisvähennys kaikissa yliopistoissa on 367 maisteritutkintoa. Yliopistoittain vähennykset vaihtelevat muutamasta reiluun sataan tutkintoon. Vähennystä voidaan pitää merkkinä siitä, että pitkäaikainen vaikuttamistyö luonnontieteellisten alojen ylikoulutuksen kitkemiseksi tuottaa tulosta.

On vielä liian aikaista sanoa, miten tutkintojen tavoitemäärä vaikuttaa suoritettavien tutkintojen määrään, vai vaikuttaako mitenkään. Vuonna 2016 yliopistoista valmistui 1 447 maisteria luonnontieteellisiltä aloilta. Tämä on suurin piirtein sama määrä kuin vuoden 2016 tulosneuvotteluissa sovittu vuotuinen määrä seuraavalle nelivuotiskaudelle. Vielä ei ole myöskään tietoa, miten vähennykset on kohdennettu eri aloille. OKM esitti vuoden 2015 ennakointiprosessin tuloksena lisäyksiä mm. tietojenkäsittelytieteen koulutukseen, joten vähennykset kohdistuvat todennäköisesti muihin luonnontieteellisiin aineisiin.

Maisterintutkinnon suorittaneiden luonnontieteilijöiden työttömyysaste oli vuonna 2015 8,9 prosenttia, kun kaikkien ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyysaste oli 6,9. Vastavalmistuneiden työttömyysaste vaihtelee aloittain paljon. Korkein työttömyys on biologeilla, joiden työttömyysaste on 27,5 prosenttia. Matalin työttömyysaste on biokemisteillä, 6,2 prosenttia.

Loimu pyrkii edelleen vaikuttamaan koulutusmääriin niin, että ne vastaisivat paremmin työmarkkinoiden tarvetta. Vaikka korkeakoulutettujen yleinen työllisyystilanne on parantunut, ja sen myötä myös luonnontieteilijöiden työllisyys, ovat luonnontieteilijöiden työttömyys­luvut pysyneet selvästi huonompina kuin keskimäärin muiden akateemisten alojen. Taustalla on pidempiaikainen rakenteellinen ongelma, jonka juuret ovat liian korkeissa koulutusmäärissä. •

Maija Arvonen,  neuvottelupäällikkö, Loimu

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.