26.11.2018

Meidän polkumme

Helena Herttuainen

maisema

Luonto parantaa elämänlaatua

Nykyisen taloustilanteen vallitessa hyvinvointi­palveluiden turvaaminen ja kehittäminen ennaltaehkäisevämpään suuntaan on iso haaste.

Green Care -toiminta voisi olla tähän vastaus. Green Care -toiminta on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Siinä hyödynnetään erilaisten luontoympäristöjen, puutarhojen, maatilojen, eläinten sekä maaseutumaiseman hyvinvointia edistäviä ja kuntouttavia vaikutuksia, mm. seuraavanlaisia:

Ihmisen ja ympäristön välinen suhde vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin. Luontoympäristöt tukevat toiminnallisuutta ja kokemuksellisuutta. Varsinkin vesistöalueita hyödyntäviä hyvinvointitekijöitä ovat esim. melontaretki, kalastus ja saaristoretkeily.

Ympäristökasvatuksessa korostetaan henkilökohtaisia luontokokemuksia ja innostavia oppimisen ja toimimisen kokemuksia.

Lisää aiheesta www.gcfinland.fi

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.