26.11.2018

Meidän polkumme

Helena Herttuainen

allakka

Oikeus odotusajan palkkaan

Mitä Loimun jäsen voi tehdä, jos työnantaja ei maksa kaikkia palkkasaatavia työsuhteen päättyessä?

Työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Työnantajan on maksettava kaikki työsuhteesta johtuvat saatavat työsuhteen viimeisenä päivänä, jollei toisin ole sovittu. Jos maksusuoritus viivästyy, työntekijällä on oikeus saada viivästyskoron lisäksi täysi palkka odotuspäiviltä, enintään kuitenkin kuudelta kalenteripäivältä.

Useissa työehtosopimuksissa on sovittu, että koko loppupalkka tai kertyneet lisät maksetaan työsuhteen päättymistä seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä.

Työsuhteen päättyessä työntekijän on tarkastettava lopputilistä, että kaikki työsuhteesta johtuvat saatavat on maksettu. Joskus työsuhteen päättyessä työnantajan maksamasta lopputilistä puuttuu kuitenkin jokin palkkaerä, esimerkiksi lomaraha. Silloin työntekijä voi vaatia työnantajalta puuttuvan palkkaerän suorittamista, odotusajan palkkaa ja viivästyskorkoja.

Jos työnantaja ei suostu suorittamaan kyseisiä saatavia vapaaehtoisesti, Loimun jäsenetuihin kuuluu oikeusturvavakuutus, jonka turvin jäsen voi viedä työsuhdeasiansa oikeudenkäyntiin ratkaistavaksi. Loimun lakimies antaa ensin oikeudellisen arvion tapauksen menestymismahdollisuuksista. Sen jälkeen jäsen voi harkita, haluaako hän viedä asiansa asianajotoimiston hoidettavaksi.

Asian siirtäminen asianajotoimistoon lisää yleensä työnantajan sovintohalukkuutta, koska asianajolasku alkaa tässä vaiheessa jo kasvaa.

Yleensä asiat päättyvät hyvin

Palkkasaatavaa ja odotusajan palkkaa koskevat asiat päättyvät yleensä lopulta hyvin. Usein asiassa päästään sovintoon ja työnantaja maksaa jäsenelle vapaaehtoisesti odotusajan palkan viivästyskorkoineen ja palkkasaatavan sekä viivästyskorkoa myös viivästyneelle palkkaerälle. Työnantajan maksettavaksi tulevat yleensä myös jäsenelle aiheutuneet turhat asianajokulut, mikäli sellaisia syntyy. Lisäksi työnantajalle syntyy kuluja myös työnantajan käyttämän oman asianajajan laskusta.

Omista oikeuksistaan kannattaa pitää kiinni. Työsopimuslain 2 luvun 14 §:ssä on selvät pelisäännöt palkanmaksukaudesta ja palkanmaksun viivästymisestä. Työnantajan tulee suorittaa kaikki palkkaerät työsuhteen päättymispäivänä. Palkanmaksun viivästyessä puuttuva palkkaerä tulee suorittaa työntekijälle. Lisäksi työntekijällä on oikeus viivästys­korkoon ja odotusajan palkkaan.

Työnantajan kannattaa vapaa­ehtoisesti suorittaa puuttuvan palkkaerän lisäksi odotusajan palkka ja viivästyskorko. Muussa tapauksessa asianajolasku saattaa moninkertaistaa työnantajan maksettavaksi tulevat kulut. Mikäli työnantaja ei suorita puuttuvaa palkkaerää, odotusajan palkkaa ja viivästys­korkoja, voi Loimun jäsen viedä asiansa oikeusturvavakuutuksen turvin oikeudenkäyntiin ratkaistavaksi. •

hanna lehtimäki, neuvottelupäällikkö, Loimu

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.