26.11.2018

Meidän polkumme

Helena Herttuainen

keskonen

Pienimpien potilaiden turvaksi

Keskosilla on täysiaikaisiin vastasyntyneisiin verrattuna 15–25-kertainen riski saada verenmyrkytys eli sepsis, ja myös riski menehtyä on heillä moninkertainen täysiaikaisiin verrattuna.

Tuhannesta keskospotilaasta noin 13–27 saa verenmyrkytyksen. Verenmyrkytys on vakava ja vaarallinen tila, jonka varhainen havaitseminen ja hoidon aloittaminen on olennaisen tärkeää lapsen selviytymisessä. Keskosilla verenmyrkytyksen varhainen ennustaminen on erityisen vaikeaa muun muassa immuunijärjestelmän kehittymättömyyden takia. Siihen vaaditaan kokenutta kliinistä silmää.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä toteutetussa tekoäly-pilottihankkeessa hyödynnettiin aiemmin verenmyrkytyksen saaneilta keskosilta kerättyä dataa tilanteesta ennen myrkytyksen varsinaista alkua. Pääasiassa potilasmonitorointilaitteiden automaattisesti tuottamaa tietoa on kerätty vuosituhannen alusta. Nyt tietokannassa on jo yli 2 000 pienen potilaan data, jonka avulla IBM:n Watson-tekoälyalustan varaan rakennettava algoritmi opetettiin ennustamaan tehohoidettavan keskosen verenmyrkytysriskiä.

Algoritmi tekee ennusteensa muun muassa syketaajuuden vaihtelun, hengitystaajuuden ja veren happipitoisuuden perusteella, ja pystyy havaitsemaan uhkaavan verenmyrkytyksen korkealla tarkkuudella 24 tuntia ennen kliinikkoa. Se tarvitsee kuitenkin jatkokehitystä ja tutkimusta, jotta sitä voitaisiin käyttää reaaliaikaisella potilasdatalla. •

teksti ja kuva Jussi-Pekka Aukia

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.