26.11.2018

Meidän polkumme

Helena Herttuainen

vesirutto

Vesirutto riesasta raaka-aineeksi

Kanadan vesirutto on yleinen riesa monilla Suomen järvillä. Se haittaa sekä virkistyskäyttöä että kalastusta. Se on myös vieraslaji. Samalla se kuitenkin on ravinteikas luonnonvara, jota kannattaisi hyödyntää.

Kanadan vesiruttoa voisi hyödyntää mm. biokaasun tuotannossa, maan­parannusaineena ja jopa rehuna.

Vesirutto (Elodea canadensis) leviää erittäin herkästi pienistäkin kasvinpalasista. Viime vuosina se on muodostanut massakasvustoja erityisesti Kuusamossa. Kasvi sitoo itseensä tehokkaasti fosforia järvien sedimentistä ja palauttaa ravinteet syksyisin kasvimassan hajotessa takaisin vesistöön. Jos kasvimassaa ei poisteta järvestä, seurauksena on paikallisia happikatoja.

SYKEn ja Luken yhteisessä Elodea-hankkeessa haettiin erilaisia vesiruton hyödyntämistapoja, joiden pohjalta voitaisiin muodostaa uutta liiketoimintaa. Samalla kartoitettiin yritysten kiinnostusta vesiruton poistamiseen ja käyttömahdollisuuksiin Koillismaalla.

Lähde: SYKE

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.