26.11.2018

Meidän polkumme

Helena Herttuainen

kadet

Yksityisellä sektorilla sopimukseen päästy monella alalla

Syksyn neuvottelukierros pyörähti käyntiin lokakuun lopulla, ja myös akavalaisille ylemmille toimihenkilöille on saatu monille aloille työehtosopimukset seuraaviksi vuosiksi.

Ensimmäisenä sopimukseen pääsi SAK:lainen Teollisuusliitto, jonka sopimuksesta muodostui monille aloille ns. palkka-ankkuri. Palkka-ankkurilla tarkoitetaan sitä, että ensimmäisenä tehdyn sopimuksen korotustasoa ei myöhemmissä sopimuksissa ylitetä.

Ylemmät toimihenkilöt pääsivät monilla aloilla nopeasti Teollisuusliiton jälkeen neuvottelutulokseen. Akavalaista yksityissektoria edustavan Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n hallitus hyväksyi marraskuun alkupuolella uudet työehtosopimukset teknologiateollisuuteen, suunnittelu- ja konsulttialalle, kemianteollisuuteen sekä tietotekniikan palvelualalle. Hyväksyttyjen sopimusten piirissä on reilut 150 000 ylempää toimihenkilöä.

Sopimukset nostavat ansioita 3,2 prosentilla kahden vuoden (2018 – 2019) aikana. Palkkaratkaisut neuvotellaan lähtökohtaisesti paikallisesti. Sopimukset sisältävät sekä yleiskorotuksen että työnantajan jakaman erän liittojen sopimalla tavalla. Sopimukset ovat kolmevuotisia sisältäen option vuodelle 2020. Sopimusalakohtaista tarkempaa tietoa löydät YTN:n verkkosivuilta, www.ytn.fi

Miten neuvottelukierros jatkuu?

Ylemmät toimihenkilöt YTN:n Suomen riistakeskusta koskevan työ­ehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2018. Neuvottelut käynnistyivät marraskuussa. Ylemmät toimihenkilöt YTN:n yksityisen laboratorioalan toimi­henkilöiden työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2018. Neuvottelut käynnistyvät myöhemmin, vasta vuoden 2018 alussa. •

Julkisella sektorilla tavoitteet asetettu

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO tavoittelee samantasoisia palkankorotuksia kuin yksityisellä sektorilla on sovittu. Työ- ja virkaehtosopimukset valtio-, yliopisto- ja kuntasektorilla on irtisanottu. Neuvottelut uusista sopimuksista käynnistyvät joulukuun aikana. Nykyiset sopimukset ovat voimassa 31.1.2018 asti.

Sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi tehtävät sopimusjärjestelmän muutosvalmistelut on päätetty aloittaa keväällä 2018 sen jälkeen, kun työ- ja virkaehtosopimukset on tehty.

Julkisen sektorin sopimusneuvottelut koskevat suurta akavalaisten joukkoa. JUKO neuvottelee yli 200 000 koulutetun työntekijän palvelussuhteen ehdoista kunnan, valtion, kirkon ja yliopiston sopimusaloilla. Kaikkiaan se on osapuolena sopimuksissa, jotka koskevat noin 650 000 suomalaista palkansaajaa.

 

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.