Luonnonvarat arvossaan, juttu 3/4

petrilehmus

Biopolttoaineita ja uusiutuvia muoveja

Uusiutuvat polttoaineet kannattaa tehdä jätteestä ja muun tuotannon sivuvirroista.

Nesteen  tutkimus- ja kehitysjohtaja Petri Lehmus arvioi, että kaikkia keinoja tarvitaan vähentämään öljyn käyttöä,  koska vuotuinen kulutus on tällä hetkellä noin neljä miljardia tonnia. Nesteen – joka on maailman suurin uusiutuvan dieselin tuottaja – tuotanto on suunnitteilla olevien laajennustenkin jälkeen neljä miljoonaa tonnia eli vain tuhannesosa siitä.

– Yhtä ratkaisua ei ole. Sähköistämisestä ja jatkuvasti paranevasta resurssitehokkuudesta huolimatta tarvitsemme vuosisadan puolivälissä myös fossiilisia polttoaineita. Vaikka vähennämme merkittävästi niiden käyttöä, globaali nollakäyttö ei ole realistinen eikä edes tarpeellinen tavoite.

80 prosenttia Nesteen uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineesta on erilaista jätettä: teurasjätettä, kasviöljytuotannon sivuvirtoja ja maissietanolin sivutuotteena syntyvää, ravinnoksi kelpaamatonta maissiöljyä. Niiden saatavuus on kuitenkin rajallinen.

– Käytämme jo nyt vajaat 10 prosenttia maailmalla saatavista käyttökelpoisista jäterasvoista. Sen vuoksi tutkimme jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää myös entistä heikkolaatuisempia materiaalivirtoja. Olemme tutkineet myös uusia biopohjaisia raaka-ainelähteitä, kuten lignosellua. Sitä varten on toimivia teknologioita, joiden kustannukset ovat kuitenkin vielä korkeat. 

Myös öljykasvien viljely on Lehmuksen mielestä vaihtoehto, kunhan se tehdään kestävällä tavalla.

– Uusiutuvien nestemäisten polttoaineiden markkina ei katoa. Niitä tarvitaan vielä pitkään, sillä vaikka henkilöautoliikenne sähköistyy nopeasti, ilmailussa, raskaassa liikenteessä ja työkoneissa sähköistyminen on teknisistä syistä johtuen hitaampaa.

Uusiutuvaksi raaka-aineeksi

Nesteen kehittämä uusiutuva diesel on molekyylirakenteeltaan parafiinista. Sen vuoksi se kelpaa myös erinomaisesti biopohjaisten muovien valmistukseen. Neste lähti vuosi sitten yhteistyöhön huonekalujätti Ikean kanssa, joka haluaa tehdä muovituotteensa joko biopohjaisesta muovista tai kierrätetyistä muoviraaka-aineista. 

Ikean ohella monet muut brändinhaltijat haluavat korostaa muoviraaka-aineensa uusiutuvuutta.

– Uusiutuva dieselimme on hiilivetyä ja käy sellaisenaan muovin raaka-aineena nykyisissä tuotantolaitoksissa. Olemme jo kokeilleet tätä onnistuneesti kaupallisessa mittakaavassa, Lehmus kertoo.

– Tutkimme toisaalta myös vastakkaista suuntaa, eli muuhun kierrätykseen kelpaamattoman jätemuovin käyttöä fossiilisen öljyn korvaajana nestemäisten polttoaineiden valmistuksessa. Muovijätteen kerääminen tehostuu ja polttoaineiksi muutettuna jätemuoville saataisiin näin suoraa polttamista suurempi arvo. •

Lue seuraavaksi Luonnonvarat arvossaan -juttu 4/4 tästä.

teksti  Jussi-Pekka Aukia, Kuva Neste Oil/Miika Kainu

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.