laput

Innostava esimies luo ja pitää yllä työn imua

Kaikissa työtehtävissä suorittavista tehtävistä ylimpään johtoon voi tuntea työn imua. Sen mahdollistaminen ja ylläpito kuuluvat esimiehen ammattitaitoon.

Loimun ja YTYn yhteinen Innostava esimies -koulutus innosti esimiestyötä tekeviä näkemään myönteisiä voimavaroja ja onnistumisia. Koulutus järjestettiin sekä Helsingissä että Tampereella.

Työyhteisökehittäjä Saija Koskensalmella Koulutusateljeesta on pitkä kokemus esimiestyön kehittämisestä. Hänen Loimun jäsenille räätälöimänsä koulutus pohjasi pitkälti Työterveyslaitoksen Innostuksen spiraali -hankkeeseen, jossa kartoitettiin työpaikkojen myönteisiä voimavaroja. Hankkeen puitteissa mietittiin, millä ihmisiä voi innostaa ja löydettiinkin erilaisia elementtejä.

Tampereen koulutukseen osallistujat olivat lähteneet mukaan monista syistä. Osallistujia askarrutti muun muassa, miten johtaa innostavasti etänä, miten säilyttää työn ilo työpaineen ollessa kova ja miten luoda innostusta.

– Esimiestyössä on pitkälti kyse ihmisyyden perusasioista, muistutti Koskensalmi.

Saija Koskensalmi kerää listaa osallistujien koetuista voimavaroista.
saija_koskensalmi

Onnistumiset ovat innostumisen perusasia

Työpaikoilla onnistutaan joka päivä, mutta onnistumisia ei aina nähdä. Koulutuksen työskentely aloitettiin puhumalla omista onnistumisista. Työskentelytapa sopii myös työpaikan palavereihin, sillä herätellään ihmiset näkemään onnistumiset ja lisäämään myönteisiä ajatuksia työpaikalla. 

– Joissain organisaatioissa pidetään ”kehukahveja”, jolloin saa puhua vain myönteisesti. Vaikka se tuntuisi alkuun vaivaannuttavalta, siinä oppii jakamaan hyviä asioita, Koskensalmi kertoo esimerkin.

Omaa toimintaansa esimiehenä voi peilata palauttamalla mieleen hyviä johtamiskokemuksia, hyviä entisiä omia esimiehiä. Osallistujat määrittelivät innostavan esimiehen ominaisuuksiksi muun muassa läsnäolon, oivalluttamisen, oman innostuneisuuden, keskinäisen luottamuksen ja virheiden sallimisen. 

Itsenäisyys, yhteenkuuluvuus, pärjääminen

Työn imu on myönteinen, suhteellisen pysyvä työhön liittyvä tunne- ja motivaatiotila, johon liittyy tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen työhön. Työn imua on mahdollista kokea työssä kuin työssä, ei vain asiantuntijatyössä. Työn imun kokemus voi säilyä vuosikausia, mutta sitä täytyy vahvistaa.

Innostava esimiestyö vahvistaa työn imua. Ihmisen perustarpeet työpaikalla ovat itsenäisyys – ei kytätä joka liikettä; yhteenkuuluminen – ei jää yksin, esimies on tukemassa myönteistä vuorovaikutusta sekä pärjääminen – tehtyä työtä ja osaamista arvostetaan, voi oppia ja kehittyä. Kun ihminen kokee, että nämä perustarpeet tyydyttyvät työpaikan perusarjessa, hän haluaa jakaa osaamistaan, kehittyä ja tehdä työnsä hyvin.

Työn imua voi vahvistaa työn tuunaamisella, jota jokainen voi tehdä asemasta riippumatta. Voisiko työhön lisätä haasteita? Työn imu tarttuu organisaatiossa huomaamatta, joten pienetkin askeleet auttavat organisaatiota eteenpäin.

– Jos organisaatiossa tehdään virheitä, siellä tehdään haastavia asioita, eikä tyydytä perustasoon, muistutti yksi osallistujista.

Voimavarat esiin

Mieti hetki, mikä innostaa sinua omassa työssäsi. Asiat voivat liittyä työtehtäviin, organisaatioon, vuorovaikutukseen tai omiin yksilöllisiin tekijöihin tai tilanteisiin. Näitä ei usein tule mietittyä. Osallistujat listasivat voimavaroiksi muun muassa positiivisen tai rakentavan palautteen, työilmapiirin ja kollegoiden tuen sekä muun elämän, joka sisältää riittävästi vapaa-aikaa ja kunnossa olevat kotiolot. •

Innostavan esimiehen piirteet

Mahdollistaa ja kannustaa

  • Miten arjessa vahvistaa työntekijöiden uskoa omaan tekemiseen, rohkaisee aloitteellisuuteen ja omaan työn tuunaamiseen?

Arvostaa työntekijöitä ja heidän osaamistaan

  • Antaa kunnian työstä niille, joille se oikeasti kuuluu. Innostava esimies ei itse patsastele parrasvaloissa, vaan toimii työntekijöiden hyväksi myös kulissien takana.
  • Innostava esimies tuntee vahvuutensa ja heikkoutensa ja ymmärtää, että työryhmässä on häntä itseään tietävämpiä ja taitavampia työntekijöitä. Hän arvostaa muiden ammattitaitoa ja etsii aktiivisesti parasta osaamista työryhmästään.

On aito ja rehellinen

  • Jokaisella esimiehellä on henkilökohtaisia ominaisuuksia ja toimintatapoja, jotka tukevat johtamista ja vuorovaikutusta. Esimiesrooli ei peitä alleen sitä, millainen ihminen muuten on.
  • Innostava esimies on rehellinen sekä itselleen että työyhteisölleen. Hän tietää, mikä on oikeudenmukaista ja toimii moraalisesti sen mukaan erilaisissa työtilanteissa, eikä käytä valta-asemaansa väärin.

Sallii virheet, antaa anteeksi

  • Innostava esimies pystyy ymmärtämään muiden näkökantoja olematta silti työyhteisön terapeutti tai hoivaaja. Epäonnistumisia ja virheitä osataan käsitellä oikeassa yhteydessä, niitä ei yleistetä koskemaan jokaista tilannetta. Innostava esimies pystyy antamaan anteeksi, eikä kanna kaunaa, sillä anteeksiantaminen mahdollistaa luottamuksen.

 

 

teksti ja kuvat Leena Vänni

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.