Kolumni

 

Loimulaisia menestystarinoita

Kollektiivinen työmarkkinaedunvalvonta on Loimun ydintehtävä.MikkoSalo

Neuvottelemalla miljoonia euroja jäsentemme yhteiseen palkkapussiin tuotamme palvelua, joka jo itsessään tekee jäsenyydestä yksittäiselle jäsenelle taloudellisesti kannattavan.

Akateemisen ammattijärjestön toiminta jäsentensä työelämän hyväksi on kuitenkin myös paljon muuta kuin työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelemista. Esimerkiksi koulutus- ja elinkeinopoliittisella vaikuttamisella edesautamme sellaisten poliittisten päätösten syntyä, jotka luovat loimulaisille ammattilaisille entistä parempia mahdollisuuksia työllistyä ja menestyä työelämässä.

Edellä mainittujen toimintamuotojen rinnalla urapalveluiden merkitys on kasvanut akateemisten ammattijärjestöjen toiminnassa kovaa vauhtia viimeisten kymmenen vuoden aikana. Erilaisten työllistymisen edistämiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvien palvelujen kysyntä on lisääntynyt. Sen myötä järjestöjen jäsenilleen kehittämien uusien palvelumuotojen tarjonta on monipuolistunut ja käyttövolyymi kasvanut. Korkeasti koulutetut ihmiset haluavat täydentää osaamistaan ja tehdä itsestään houkuttelevampia tuloksentekijöitä työelämässä, oli kyse mistä työskentelysektorista tahansa. Kilpailu työmarkkinoilla on kovaa ja järjestöjen tehtävä on auttaa jäseniään menestymään siinä, kirjoittamaan omia menestystarinoitaan.

Loimun urapalvelut on ollut itsessään loimulainen menestystarina jäsenten keskuudessa. Urapalvelupalettiimme kuuluvia koulutuksia käytti viime vuonna yli 1 100 jäsentä ja osallistumiskertoja erilaisiin koulutuksiin oli noin 1 500. Henkilökohtaista palkkaneuvontaa, cv-kommentointia, uravinkkejä, uravalmennusta, työnhakuveturipalveluja ja mentorointia sai meiltä vajaat 500 jäsentä. Avoimia työpaikkojamme seuraa Facebookissa 4 800 henkilöä ja LinkedInissäkin yli 600.

Uskon, että urapalveluiden menekki kasvaa jatkossa edelleen. Palaute palvelujen toimivuudesta ja jäseniltä tulevat uudet ideat ovat meille tärkeitä. Pistäkää siis tulemaan. Tärkeintä meille ovat teidän eli Loimun jäsenten omat loimulaiset menestystarinat, joiden kirjoittamisessa urapalveluita tuottamalla autamme. Kirjoitetaan niitä jatkossa yhdessä entistä useampia. •

Mikko Salo, Loimun toiminnanjohtaja

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.