johannahristov

Loimun uutisia lyhyesti

 

Loimun hallitus järjestäytyi

Loimun hallitus kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 16.1.2018. Kokouksessa valittiin hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Miiro Jääskeläinen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Jouni Vainio. Loimun puheenjohtajana kaudella 2018–2019 toimii Helena Herttuainen. Muut Loimun hallituksen jäsenet ovat Jaakko Kittamaa, Julia Mali, Maria Mäkinen, Janne Saarela, Pirjo Saikkonen, Esa Uotila sekä opiskelijoiden edustaja Vilma Ihalainen.  

Perusavustukset jaettu

Loimun hallitus jakoi kokouksessaan 16.1.2018 Loimun jäsenyhdistyksille avustuksia yhteensä 22 530 euroa muille kuin opiskelijayhdistyksille ja opiskelijayhdistyksille yhteensä 10 400 euroa. Avustusten suuruudesta päätettäessä huomioitiin yhdistyksen toiminnan sisältö, jäsenmäärä ja yhdistyksen kokonaisbudjetti. Avustus on tarkoitettu yhdistyksen Loimun jäsenille järjestämää ammatillista tai paikallistoimintaa varten. 

Loimussa on 42 jäsenyhdistystä, joista 7 on opiskelijayhdistyksiä. Yhdistyksiin voi liittyä olemalla yhteydessä yhdistyksen puheen-johtajaan. Lista jäsenyhdistyksistä löytyy Loimun verkkosivuilta: https://www.loimu.fi/toiminta/jasenyhdistykset

Puheenjohtajapäivät huhtikuussa

Loimu kutsuu kaikkien jäsenyhdistystensä puheenjohtajat puheenjohtajapäiville 20.–21.4.2018. Seminaarin sisällöstä voi keskustella Loimun yhdistysten omassa Facebook-ryhmässä https://www.facebook.com/groups/loimunyhdistykset/. Yhdistyksille lähetetään kutsu seminaariin sähköpostilla. 

Lisätietoa Loimun yhdistystoiminnasta verkkosivuillamme https://www.loimu.fi/toiminta/jasenyhdistykset.

Loimun strategiatyö alkaa

Vuoden 2018 aikana tullaan Loimussa tekemään strategiaa. Loimun jäsenistön ja hallinnon halutaan olevan vahvasti mukana strategian luomisessa. Virallisesti strategiatyö käynnistyy hallituksen seminaarissa 2.–3.3.2018 ja myös valtuusto tulee käsittelemään strategiaa seminaarissaan 18.–19.5.2018. Jäsenistölle tullaan tekemään Loimun suuntaviivoista jäsenkysely kevään 2018 aikana. Tavoitteena on strategian hyväksyminen syysvaltuustossa 24.11.2018.

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.