Miten oma aktiivisuus vaikuttaa työttömyysetuuden määrään?

Työttömyysturvan aktiivimalli astui voimaan 1. tammikuuta 2018. Aktiivimalli tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on 65 työttömyysetuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana täytettävä niin sanottu aktiivisuusedellytys.

Mikäli aktiivisuusedellytys ei täyty, niin työttömyysetuus pienenee seuraavan tarkastelujakson ajaksi 4,65 prosenttia. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa. 

Säilyttääkseen työttömyysetuuden ennallaan työttömän työnhakijan on tarkastelujakson aikana joko:

1. tehtävä 18 tuntia palkkatyötä,

2. ansaittava yritystoiminnassa 241 euroa TAI

3. oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat omaehtoinen opiskelu, työnhakuvalmennus ja uravalmennus, työkokeilu ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta. Aktiivisuutta seuraa työttömyysetuuden maksaja eli Kela tai työttömyyskassa.

teksti Janet Virtanen, neuvontalakimies

aktiivimalli

 

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.