Kolumni

Paikallista sopimista Orionilla

Uusien työehtosopimusten mukaista paikallista sopimista on käytännössä harjoiteltu parin vuoden ajan Orion-konsernissa.janikorhonen

Orion-konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi tytäryhtiöt Fermion ja Orion Diagnostica. Toimipisteet Suomessa sijoittuvat kuudelle eri paikkakunnalle. Paikalliset sopimukset pyritään tekemään ainakin perusperiaatteiden osalta konsernitasolla, jotta ne olisivat linjassa keskenään ja hallinnollisesti toteutettavissa. Osapuolina ovat työnantajan lisäksi kaikkien henkilöstöryhmien luottamushenkilöt  kaikista toimipaikoista, enimmillään yli 20 henkilöä. Tämä tuo oman haasteensa neuvotteluihin.

Neuvottelut saatetaan joskus kohdistaa ryhmien erilaisten työehtosopimusten takia. Näin tehtiin neuvoteltaessa ylempien toimihenkilöiden saldorajoista ja päivittäisistä liukumista. Toinen esimerkki oli siirtyminen lomarahojen maksussa kiinteisiin ajankohtiin. Edustettaville tehdyn kyselyn mukaan muut kuin ylemmät toimihenkilöt halusivat pitää lomarahojen maksun sidottuna lomien todelliseen ajankohtaan. Perusteluna oli palkan määrä, ja se että lomaraha olisi näin käytettävissä juuri loman aikana. Nämä sopimukset tehtiinkin vain ylempien toimihenkilöiden kanssa.

Kiky-neuvottelut käytiin koko porukalla. Vuoden 2017 neuvotteluissa työnantajapuolella oli tavoitteena ainakin helatorstain muuttaminen tavalliseksi työpäiväksi. Muu yleinen työajan lisäysratkaisu ei olisi tullut kysymykseen. Sopimus syntyi lopulta pitkien neuvotteluiden jälkeen ratkaisulla, jossa helatorstai oli tavallinen työpäivä ja loput 24 tunnista oli mahdollista ottaa joko liukumista tai lomarahasta. Edustettaville tehdyn kyselyn mukaan yhtä pakollista arkipyhää pidettiin parempana vaihtoehtona kuin puhdasta lomarahaleikkaukseen perustuvaa perälautaa. Työntekijät vetäytyivät tästä sopimuksesta, ja heidän osaltaan mentiin perälaudalla.

Ensimmäisen vuoden jälkeen myös toimi­henkilöryhmät irtisanoivat sopimuksen. Helatorstain työpäivää ei nähty mielekkäänä, koska tuotanto oli suljettuna toimihenkilöiden ollessa samanaikaisesti töissä. Lisäksi yhteiskunta ei lähtenyt laajasti  mukaan helatorstain työpäivään, mikä vaikeutti käytännön järjestelyjä mm. päivähoidon ja julkisen liikenteen kanssa. Näiden lähtökohtien jälkeen neuvotteluissa vuoden 2018 osalta päädyttiin ratkaisuun, jossa kikyn edellyttämä lisäys voidaan joko ottaa lomarahoista, saldoista tai ylitöistä. Lisäksi on mahdollista sopia töihin tulemisesta arkipyhinä tai viikonloppuna, ilman työnantajan direktio-oikeutta. 

Paikallisen sopimisen onnistuminen edellyttää tietoa edustettavien mielipiteistä, molemminpuolista luottamusta ja riittäviä tietoja sovittavista asioista. Monissa asioissa tämä toimii meillä jo hyvin, tosin palkka-asioista keskusteltaessa tarvitaan vielä vähän lisää luottamusta molemmin puolin. •

Jani Korhonen
Loimun valtuuston varapuheenjohtaja ja Orionin luottamusmies

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.