arjavaris

Palkkalaskelmaan syytä tutustua

Työntekijällä on oikeus saada jokaisen palkanmaksun yhteydessä palkkalaskelma, josta käy ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Tästä oikeudesta kannattaa pitää kiinni.

Tuliko alkuvuodesta palkkoihin yleiskorotuksia ja työpaikalla sovittavia eriä? Kesäkuun palkka olikin aika suuri – siinä taisi olla mukana lomakorvaus tai ehkä osa siitä. Kesäloma-ajalta palkka oli puolestaan erisuuri kuin normaali palkka. No, ota tästä nyt sitten selvää, tuumivat useimmat ja antavat olla.  

Palkkalaskelma kannattaa tarkistaa

Palkkalaskelmasta tai tutummin tilinauhasta tulee vähintään käydä ilmi palkanmaksukauden bruttopalkka, luontoisedut, mahdolliset ylityökorvaukset ja palkasta perityt ennakonpidätys ja muut työntekijän maksettavat maksut.  Nykyään palkkalaskelmat ovat usein jo varsinaisia tietopommeja, sillä edellisten lisäksi niistä näkyy mm. luontoisetujen, kuten ravinto-, puhelin-, matkaetu­jen arvo, koska nekin ovat verotettavaa ansiotuloa. Myös ansioon suhteutetut työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ja ammattiliitolle tilitettävä jäsenmaksu ovat nähtävissä. Voit pääsääntöisesti seurata palkkalaskelmasta ansioiden karttumista vuoden alusta lähtien aina maksussa olevaan palkkaan asti ja sen perusteella arvioida tulevaa palkkakertymää loppuvuodelle. 

 On erittäin tärkeää tarkistaa palkkalaskelman oikeellisuus varsinkin ensimmäisen palkan kohdalla, mutta mieluiten joka kerta erikseen. Palkat muuttuvat, työtuntimäärät voivat vaihdella tuntipalkkaisilla ja verotuskin muuttuu, palkkalaskennassa voi tapahtua muutoksia ja aina on inhimillisen erehdyksenkin vaara olemassa. Mitä nopeammin mahdollinen virhe havaitaan, sitä helpompaa sen korjaaminen on! Palkkalaskelmat on myös hyvä pitää tallessa hyvän aikaa, sillä uusia ei aina ole helppoa saada.

Veroprosenttia voi vaihtaa

Jokaisen kannattaa varmistaa, että verokorttiin merkitty veroprosentti on laskettu vastaamaan tuloja mahdollisimman oikein. Vain palkansaaja itse voi pyytää kesken vuoden verottajalta uutta verokorttia, joka vastaa paremmin tiedossa olevia ansioita. Ennakkoveroprosenttia voi ilman verokortin muutosta korottaa, mutta sen laskemiseen tarvitaan aina muutosverokortti. Sen voi helposti tilata netin kautta.

Jos muutokset ennakkoon arvioiduissa tuloissa ovat pienet, voi miettiä kannattaako muutosta pidätysprosenttiin hakea. Sen sijaan pitkä sairausloma, perhevapaa, opinto- tai vuorotteluvapaa voi aiheuttaa jo isompaa ansiotason muutosta ja tuntua näin ollen kukkarossa. Silloin on hyvä tarkistuttaa veroprosentti. 

Saatat tarvita erillistä palkkatodistusta sekä työtodistusta

Työnantajalla on velvollisuus antaa sekä työtodistus että palkkatodistus. Työtodistuksesta ilmenee työtehtävä sekä työsuhteen alkamis- ja päättymisajankohta. Siihen voidaan myös työntekijän pyynnöstä kirjata tarkempia tietoja tehtävistä ja arvio työsuorituksesta. Työtodistus on ehdottoman tärkeä paperi tulevaisuuden kannalta. Pyydä sitä siis heti työsuhteen päättymisen ollessa tiedossa – myöhemmin sen saaminen ei aina ole niin helppoa. 

Jos siirryt uuteen työpaikkaan, tuskin tarvitset erillistä palkkatodistusta, mutta jos jäät työttömäksi, tarvitset aina erillisen palkkatodistuksen hakiessasi ansiosidonnaista päivärahaa. Palkkatodistuksesta ilmenee kertynyt ansio, lomakorvaus, luontoisedut sekä pidätetyt verot ja muut maksut, kuten ammattiliiton jäsenmaksu. Silloinkin, kun yritys menee konkurssiin tai on maksuvaikeuksissa, kannattaa pyytää laskelma palkkasaatavista. Niitä voidaan hakea työ- ja elinkeinotoimistosta palkkaturvana. •

Palkkalaskelman tarkistuslista

 • omat henkilötietosi
 • työ-/virkasuhteen alkamispäivä
 • tilinumerosi
 • työsuhteen päättyessä
 • viimeinen palkanmaksupäivä
 • veroprosentti
 • luontoisedut
 • ay-maksu jos olet työnantajaperinnässä
 • vuosilomapalkka ja lomaraha
 • vuoden alusta kertyneet tulot ja verot
 • mahdolliset palkan muutokset
 
 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.