Pääkirjoitus

Tutkitulla tiedolla rakennamme valoisampaa tulevaisuutta

Tässä lehdessä esitellään Loimun historian ensimmäisen työmarkkinatutkimuksen tulokset palkkauksesta sekä opiskelijoiden työmarkkinatutkimuksen tulokset. Vielä viime vuonna käytössämme olivat kolmen vanhan taustaliiton aineistot. Yksi yhtenäinen aineisto antaa huomattavasti paremmat mahdollisuudet pureutua asioiden ytimeen.annamelkas

Työmarkkinatutkimuksen perusteella loimulaisten palkkakehitys on keskimäärin parempaa kuin kaikkien suomalaisten palkansaajien. Keskiluvut pitävät kuitenkin sisällään todella leveän palkkahaitarin ja hyvin erilaisia (työ)elämäntilanteita.

Osalla olisi töitä vaikka muille jakaa, osa taas on kokonaan työtä vailla. Pätkätöissä sinnittelee yli neljäsosa, eikä ketjutukselle näy loppua. Organisaatiomuutokset ovat tuoneet epäoikeudenmukaisuuksia palkkatasoon ja -kehitykseen. Moni kokee menettäneensä kunnollisen työrauhan avokonttoriin siirtymisen myötä. Läheskään kaikki eivät saa tehdä etätyötä, vaikka se olisi kaikin puolin tehokkaampaa.

Ilonaiheitakin löytyy. Tutkimuksen myötä liitolle lähetetyt terveiset toivat Loimun henkilökunnalle kiitoksia hyvästä edunvalvonnasta, neuvonnasta, joka on auttanut ongelmien ratkaisemisessa ja hyödyllisistä koulutuksista. Ja myös siitä, että teemme tällaisia kyselytutkimuksia!

Oman jäsenkunnan tilanteen syvällinen tuntemus on ammattiliiton toiminnan perusedellytys. Lehtijutuissa raportoidut tutkimustulokset ovat vain pintaraapaisu. Työmarkkinatutkimuksilla kerätty aineisto on laaja, ja siitä saatavaa tietoa käytetään hyödyksi Loimun työmarkkinaedunvalvonnassa, henkilökohtaisessa ura- ja palkkaneuvonnassa sekä yleisesti toiminnan suunnittelussa. Työmarkkinatutkimuksen tuloksia tarvitaan myös vaikuttamistoiminnan tueksi.

Kiitokset kaikille teille, jotka kyselyyn vastaamalla osallistuitte tämän tiedon kartuttamiseen – se on meille kaikille korvaamaton apu! •

Anna Melkas, viestintäpäällikkö

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.